Kultūra

Ludzas pilsētā:

 • 07.06.-09.06. Ludzas Novadpētniecības muzejā 14. Latvijas amatierteātru brīvdabas izrāžu festivāls "Vezums". Piedalās kolektīvi no Valmieras, Balvu, Bauskas, Madonas, Ludzas novada un Rīgas.
  • 07.06. plkst. 18.00 - festivāla ieskaņas vakars "Latgolys akcents"
  • 08.06. plkst. 10.00 - festivāla atklāšana
  • 09.06. plkst. 16.00 - festivāla noslēgums un apbalvošana.
 • 14.06. plkst.17.00  Ludzas Lielajā sinagogā notiks izstādes “83 jeb Sibīrija bērnu acīs” atklāšana, pieminot 1941.gada deportācijas;
 • 16.06. plkst. 16.00 Ludzas pilsētas parkā pie dīķa biedrības “Nasledije” koncerts Jo dziedāju, jo skanēja”;
 • 22.06. no plkst. 9.00 līdz 14.00 Ludzas pilskalnā Lielais latgaļu tirgus.
  • Svētku atmosfēras radīšanai visu dienu skanēs saules dziesmas un lustēs dejas, tiks rīkotas dažādas radošās darbnīcas bērniem un izzinošas sarunas pieaugušajiem. Paralēli iepirkšanās un tirgošanās burzmai tiks pīti vainagi, kurināts tradīciju ugunskurs un notiks vizināšanās zirga mugurā.
  • Lai darītu saulgriežu svētkus jo īpaši bagātus, aicinām mājražotājus un amatu meistarus pieteikties dalībai tirgū. Aizpildītu pieteikuma veidlapu līdz 15. jūnijam sūtiet uz e-pastu ligakondrate@inbox.lv

Kārsavas pilsētā:

 • 06.06. plkst. 16.00 Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" Baltinavas mūzikas un mākslas skolas skolēnu radošo darbu izstādes atklāšana;
 • 08.06. plkst. 13.00 Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" izstādes „Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgās baznīcas unikalitāte” atklāšana;
 • 15.06. plkst. 11.00 Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" Radošā darbnīca ar keramiķi Maiju Gailumu “Vēja zvanu veidošana no māla”;
 • 23.06 plkst. 22.00 Kārsavas Krosta estrādē notiks "Saulgriežu KONCERTBALLE ar ARNI GRAPU" 
 • 29.06. plkst. 11.00 Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" Radošā darbnīca ar Anneli Slišāni “Dzijas krāsošana ar dabas materiāliem”.

Zilupes pilsētā:

 • 02.06. plkst. 13.00 Zilupes brīvdabas estrādē Starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai veltīts pasākums ar animatoriem “Chucha Chacha” no Daugavpils. Ieeja – brīva.
  • Lietus gadījumā pasākums notiks Zilupes KN;
 • 21.06., no plkst.19.00, Zilupes pilsētā notiks Līgo svētku ieskandināšana "Piedzīvosim vasaras saulgriežus kopā!".
 • 23.06. plkst. 21.00 Zilupes brīvdabas estrādē Līgo svētki Zilupē ”LAI SKAN LĪGO!”.

Briģu pagastā:

  • 23.06. plkst. 21.00 laukumā pie Briģu KN ielīgošana un Jāņu nakts balle.

  Ciblas pagastā:

  • 23.06. plkst. 22.00 Ciblas Kapukalna estrādē Jāņuguns iedegšana un līgošana kopā ar amatiermākslas kolektīviem. Turpinājumā Jāņu nakts zaļumballe ar Aleksandru.

  Goliševas pagastā:

  • 01.06. plkst. 17.00 Goliševas KN Bērnu diskotēka. Plkst. 22:00 Diskoballe;
  • 23.06. plkst. 22.00 Goliševas Zaļajā estrādē Līgo nakts DiskoBalle.

  Isnaudas pagastā:

  • 23.06. plkst. 22.00 Isnaudas Liepu parkā Līgo zaļumballe ar duetu “IR”.

  Istras pagastā:

  • 23.06. plkst. 22.00 Istras KN laukumā vasaras saulgriežu pasākums “Līgojam Vecslabadā”. Programmā – dziesmas, rotaļas, ugunskura iedegšana un diskotēka.

  Lauderu pagastā:

  • 22.06. plkst. 21.00 Lauderu KN Līgo svētku pasākums.

  Mežvidu pagastā: 

   • 01.06. Mežvidu Skapulāra Dievmātes Romas katoļu baznīcā notiks sakrālās kultūras notikums Baznīcu nakts:
    • Plkst. 17.50 - baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcas zvanu skaņām;
    • Plkst. 18.00 - Sv. Mise par draudzi un klātesošajiem;
    • Plkst. 19.00 Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un vietējo bērnu koncerts;
    • Plkst. 19.40 - Sadraudzības tējas baudīšana un sirsnīgas sarunas;
    • Plkst. 21.00 - Lūgšana par Latviju.
    • Noslēgumā lūgšanas un laiks klusai personīgai apcerei.
   • 21.06. plkst. 19.00 Mežvidu KN ielīgošanas pasākums, Krišjāņu amatierkolektīva izrāde "Šurpu, turpu";
   • 23.06. plkst. 14.00 Bijušās Mežvidu pamatskolas sporta laukumā tradicionālie Sporta svētki "Līgo 2024".

   Mērdzenes pagastā: 

   • 23.06. plkst. 21.00 Mērdzenes estrādē Līgo svētku koncerts "Lai līgojam, lai svinam!". Plkst. 23.00 Jāņu nakts balle kopā ar Alvi.

   Malnavas pagastā:

   • 21.06. plkst. 21.00 pie Malnavas pagasta pārvaldes notiks Līgo pasākums "Rūtoj vysa radeibeņa!"
    • Ielīgošana kopā ar Bozovas etnogrāfisko ansambli un deju kopu "Jedritvai".

   Nirzas pagastā: 

   • 21.06. plkst. 21.00 laukumā pie Nirzas bijušās skolas Jāņu ugunskura iedegšana. Līgu un Jāņu godināšana.

   Ņukšu pagastā:

   • 01.06. no plkst. 18.00 līdz 22.00 Pildas Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā notiks sakrālās kultūras notikums Baznīcu nakts. 
    • Plkst. 18.00 - baznīcas zvanu zvanīšana, baznīcu nakts atklāšana;
    • Plkst. 19.00 - garīgo dziesmu dziedājumi (draudzes dziedātāju izpildījumā);
    • No plkst. 19.30 līdz 20.45 baznīcas dārzā būs aktivitātes bērniem;
    • Plkst. 20.00 - Ņukšu pagasta bibliotēkā būs tējas pauze, izstāde par baznīcas un draudzes vēsturi;
    • Plkst. 21.00 - kopīgas lūgšanas.
   • 09.06. plkst. 16.00 laukumā pie Ņukšu pagasta bibliotēkas piepūšamās atrakcijas bērniem;
   • 21.06. plkst. 18.00 laukumā pie Ņukšu pagasta bibliotēkas Jāņu ielīgošana.

   Pasienes pagastā:

   • 1.06. plkst. 12.00 Pasienes KN Bērnu svētki. Programmā: pašmāju amatierteātra izrāde, piepūšamās atrakcijas, rotaļas un diskotēka;
   • 21.06. plkst. 12.00 izbraukuma pasākums “Jāņu ielīgošana”;
   • 23.06. plkst. 22.00 Pasienes KN Līgo nakts balle;
   • 28.06. plkst. 18.00 Pasienes KN Bērnu diskotēka.

   Pildas pagastā:

   • 01.06. plkst. 16.00 Pildas KN tiks svinēti Bērnības svētki. Pasākuma svinīgās daļas programmā gaidāms svētku koncerts, šūpošanās bērnības šūpolēs un gaviļnieku godināšana, tam sekos piepūšamās atrakcijas. Pasākuma laikā varēs iegādāties popkornu, saldās sulas un cukurvati. 
    • Vecāki tiek aicināti pieteikt dalībai pasākumā 2017.-2018. gadā dzimušos bērnus, kas deklarēti Pildas pagastā. Pieteikties var sazinoties ar Pildas Kultūras nama vadītāju Olitu Baklāni, zvanot uz t. +37126594194. Pieteikšanās līdz 27. maijam.

   Pušmucovas pagastā:

   Salnavas pagastā:

   • 22.06. plkst. 20.00 Salnavas estrādē ielīgošanas pasākums - Annas Dančas komēdija "Pūramolys pučis" Žīguru amatierteātra "Virši" iestudējumā. Turpinājumā danči ar vietējām muzikantu grupām.

   Zvirzgdenes pagastā:

   • 07.06. plkst. 19.00 Zvirgzdenes estrādē vasaras ieskaņas koncerts “Laiks atkal tikties, draugi”. 
   Pasākumu apmeklētāju ievērībai! 
   • Informācija par gaidāmajiem pasākumiem Ludzas novadā var tikt precizēta un papildināta.
   • Pasākumi tiks filmēti un fotografēti. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.