foto

1. decembrī ar īpaši sarūpētu svētku koncertprogrammu "Mana dziesma" Ludzas Mūzikas pamatskola atzīmēja savu 65 gadu jubileju. Sveicot skolas kolektīvu, audzēkņus jubilejā, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs pasniedza Ludzas novada pašvaldības Atzinības rakstu Ludzas Mūzikas pamatskolas kolektīvam par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālās izaugsmes veicināšanā un novada kultūras dzīves dažādošanā.

Jubilejas koncertā uzstājās un klātesošos priecēja skolas audzēkņi, pedagogi un skolas absolventi. Pasākumu vadīja skolas direktore Lolita Greitāne un pedagoģe Sandra Kučāne. Skanēja dziesma, klavierspēle, vijole, akordeons, pūšaminstrumenti, uzstājās koris. Priekšnesumu sagatavoja skolas deju klases audzēknes. Sveikt skolas kolektīvu un audzēkņus ieradās absolventi, skolēnu vecāki un skolas draugi. Saņemti arī attālināti sveicieni no tiem, kas nevarēja ierasties klātienē. 

Ludzas Mūzikas pamatskolas Jubilejas koncerts

Skola tika dibināta 1958. gadā un sākotnēji tajā bija trīs klases: klavieru, akordeona un vijoles. Patlaban Ludzas Mūzikas pamatskolā var apgūt vienpadsmit mūzikas instrumentu spēli, dejas pamatus un vokālo dziedāšanu kora klasē. Kopš 1997. gada skola īsteno arī pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) izglītības programmu. Skolas pastāvēšanas 65 gados šeit ir strādājuši ap 100 pedagogu. Ir pedagogi, kuriem darbs skolā ir kļuvis par sirdslietu.

Svarīgākie notikumi skolas vēsturē:

 • 1958-dibināta mūzikas skola Ludzā, Latgalē kā pirmā šāda veida mācību iestāde
 • pirmais direktors Pēteris Andrejs Baiža
 • pirmie pedagogi Jānis Novicāns, Ivans Timofejevs, Aleksandrs Mačs, Arkādijs Kovnators, Nikolajs Rutkovskis
 • pirmās specialitātes – klavieres, vijole, akordeons
 • 1962-sāk darboties pūšaminstrumentu nodaļa
 • 1963-pirmais izlaidums un mazākais skolas vēsturē – 4 absolventi
 • 1961-1964 un 1967-1993-skolas direktore Dzidra Baiža
 • 1992-skola pārceļas uz jaunām telpām Stacijas ielā 45 (bijušajā partijas komitejas ēkā)
 • 1993-1999-skolas direktore Lolita Greitāne
 • 1997-skola tiek pārveidota par Ludzas mūzikas pamatskolu, kur paralēli mūzikas programmām bērni no 1.-4. klasei apgūst arī vispārizglītojošos priekšmetus
 • 1999 - 2007 - skolas direktore Tatjana Razguļajeva
 • 2004 - lielākais izlaidums skolas vēsturē – 29 absolventi
 • 2007- skolas direktore Lolita Greitāne
 • 2007 - skolas ēka piedzīvo mūsdienīgu remontu
 • 2008 - tiek atvērta kora klase
 • 2012 - tiek atvērta horeogrāfijas klase
 • 2022 - tiek atvērta sitaminstrumentu spēles klase

Piecus gadus un vairāk skolā ir strādājuši pedagogi:

 • Pēteris Andrejs Baiža, teorija 1958-1993
 • Dzidra Baiža, teorija 1958-1993
 • Jānis Novicāns, klavieres 1958-1967
 • Natālija Grebenskova, akordeons, bajāns 1964-1969
 • Aleksandrs Mačs, teorija 1964-1972
 • Valija Seņka, klavieres 1962-1990
 • Dora Moisejeva-Vicnūdele, klavieres 1969- 1990
 • Nikolajs Rutkovskis, akordeons, bajāns 1962- 1997
 • Jāzeps Seņka, teorija 1962- 2004
 • Tatjana Razguļajeva, teorija 1980- 2007
 • Irēna Žilinska, klavieres 1981- 2005
 • Ļubova Rutkovska, klavieres 1987- 2000
 • Nadežda Rutkovska, klavieres 1999- 2007

Piecus gadus un vairāk skolā ir strādājuši tehniskie darbinieki:

 • Jevgēņija Dušenkova 1958- 1966
 • Vanda Losāne 1968- 1980
 • Marija Pozņaka 1981- 1991
 • Aleksandrs Rudzinskis 1981- 1991
 • Veronika Ciganska 1994- 2007
 • Ārija Rasicka 1994- 2004
 • Antonijs Ciganskis 1995- 2005
 • Anna Posvoļska 2002- 2008

Šodien skolā strādā tehniskie darbinieki:

Viktorija Kobilinska, Iveta Mihailova, Ligita Zaharāne, Alla Mortukāne, Aleksandrs Abrickis, Inga Osipova, Dace Isakova, Edgars Volkovs

Informācijas avots: http://www.ludzamuzika.lv/par-mums/skolas-vesture/

Foto: Ilmārs Bērziņš