Apbalvojumi Atzinības raksts Pašvaldība
Atzinības rakstu pasniegšana

Sestdien, 21. oktobrī, Zilupē tika pasniegti Ludzas novada pašvaldības Atzinības raksti vidējās paaudzes deju kolektīvam "Dancis", jauniešu deju kolektīvam "Tracis" un to vadītājai Snežanai Veikšānei. Atzinības rakstus pasniedza Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2. vietnieks Oļegs Agafonovs.

Atzinības rakstus par latviešu tautas tradīciju popularizēšanu un ieguldījumu Ludzas novada kultūrvides veidošanā saņēma Zilupes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dancis" un jauniešu deju kolektīvs "Tracis". Snežanai Veikšānei ar pašvaldības Atzinības rakstu pateicība izteikta par ieguldījumu deju mākslas attīstībā, Dziesmu un Deju svētku tradīciju saglabāšanā.

Dejotāji

Sveikt Zilupes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvu "Zilupes dancis" un jauniešu deju kolektīvu "Tracis" 10 gadu jubilejā bija ieradušies arī citi Ludzas novada deju kolektīvi – Ciblas sieviešu deju kopa “EversS”, Ludzas kultūras nama senioru deju kolektīvs “Atvasara” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Reizē”, Mērdzenes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste”, Malnavas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jedritvai”, Ludzas Bērnu un jauniešu centra jauniešu deju kolektīvs “Žiks” un Kārsavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Spryguļi”.

Lepojamies ar radošiem un pašapzinīgiem dejotājiem, kas veido un kopj kultūras vērtības, stiprina dejas tradīciju un kultūrvides attīstību Ludzas novadā!