Izglītība
attēls

Ludzas novada Izglītības pārvaldē ir saņemts dāvinājums no meža īpašnieku biedrības „Meža konsultants”. Biedrība darbojas Kuldīgas novadā un viens no biedrības darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem. Dāvinājums – mežkopes Sigitas Vaivades un mākslinieces Lindas Iraids grāmata un spēle “Kā Alnītis gāja ciemos pie gudrās Pūces”, kopā 17 grāmatas. Grāmatas paredzētas katrai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 6 gadnieku un/vai skolas grupiņai un tuvākā laikā  tiks nogādātas iestādēs.

Grāmatu sagatavošanā izmantots Meža attīstības fonda, SIA “Mežinieks RS”, A/S “Latvijas Finieris”, SIA “Sodra Latvia”, A/S “Stora Enso Latvija”, SIA “Kurekss”, SIA “MKM mežs” un SIA “Metsa Forest Latvia” finansiālais atbalsts.

Paldies biedrībai “Meža konsultants” par izzinošo un noderīgo dāvinājumu!

Gunta Stolere
Pirmsskolas izglītības metodiķe