Pašvaldība
afisa

Nākamnedēļ, 12. un 13. februārī plānota pašvaldības vadības pārstāvju tikšanās ar Pasienes, Istras un Rundēnu iedzīvotājiem. Ludzas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties, lai pārrunātu aktualitātes, uzklausītu iedzīvotāju ierosinājumus un atbildētu uz neskaidriem jautājumiem.

Tikšanās grafiks:

Istras pagastā 

  • 12. februārī, plkst. 14.00 Istras pagasta pārvaldē;

Rundēnu pagastā 

  • 12. februārī, plkst. 15.30 Rundēnu pagasta pārvaldē;

Pasienes pagastā

  • 13. februārī, plkst. 14.00 Pasienes pagasta pārvaldē;