Ceļi, satiksme
Pavasara šķīdonis

Ludzas novada pašvaldība atgādina, ka visa veidu smagās tehnikās pārvietošanās pa pašvaldības autoceļiem ir jāsaskaņo ar attiecīgo pagasta pārvaldi. Saskaņošana notiek rakstiski, noslēdzot vienošanos!

Pavasara šķīdoņa laikā, kad paaugstināta vides mitruma ietekmē ievērojami samazinās ceļu nestspēja, lai nepieļautu to priekšlaicīgu sabrukumu, uz pašvaldības autoceļiem tiks noteikti satiksmes ierobežojumi – tas nozīmē, ka daži ceļi tiks slēgti smagajai tehnikai.

Ludzas novada Briģu, Cirmas, Lauderu, Mežvidu, Pureņu, Salnavas, Ciblas, Nirzas, Malnavas, Goliševas, Līdumnieku, Isnaudas, Ņukšu, Pildas, Mērdzenes, Istra, Rundēnu, Blontu,  Zvirgzdenes, Zaļesjes un Pušmucovas pagastos tiks nodrošināta pagaidu 312. ceļa zīmes “Masas ierobežojums” uzstādīšana uz ceļiem, t.i. tiks aizliegta transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5, atsevišķos ceļa posmos 7 tonnām kustība pa sekojošiem pagasta autoceļiem.

Pušmucovas pagastā, no 27.03.2022.

 1. P-1 Pušmucova-Vornaiši-šmati
 2. P-3 Pušmucova-Zujova

Zaļesjes pagastā, no 27.03.2023:  

 1. ZA2 ceļš

Blontu pagastā, no 22.03.2023:

 1. B-5 Vonogi- Čodorāni
 2. B-2 Degļeva- Kreici
 3. B-1 Dubrovka- Perevozki
 4. B-6 Blontu ceļš un Blontu iela
 5. B-16 Jakuči- Tropci
 6. B-17 Mediševa- Pupki

Zvirgzdenes pagastā, no 22.03.2023:

 1. Z-1 Lauči- Vasarāni- Lielie Lītavnieki
 2. Z-2 Zvirgzdene- Rudzīši- Baranovka
 3. Z-3 Kušņerova- Mjakinki- Veserova
 4. Z-4 Seļekova- Bierzinīki- Lucmuiža
 5. Z-5 Kļovi- Zitiški- Kitkova
 6. Z-6 Franapole- Ražanova
 7. Z-8 Lauči- Biņeva
 8. Z-12 Dunakļi Utičova

Istras pagastā, no 21.03.2023:

 1. Is 1 Soboļina – Beļejovo
 2. Is 2 Vecslabada – Papsuiki
 3. Is 3 Vecslabada - Lazari
 4. Is 4 Konecpole – Frački
 5. Is 5 Čerņavski - Maļinovka
 6. Is 6 Vecslabada – Luņi
 7. Is 7 Popsuiki - Kitki
 8. Is 8 Vecslabada – Šilki– Popsuiki
 9. Is 9 Vecslabadas ceļš
 10. Is 10 Rakova – Greidāni– Troniški
 11. Is 11 Anapole – Volkarezi
 12. Is 12 Kupriši – Kuprišu kapi – Riuseņi – Padari
 13. Is 13 Pčolki–Vonogi
 14. Is 14 Anapole – Zabolocku kapi
 15. Is 15 Istra – Solodi
 16. Is 16 Ševci- Ševču kapi
 17. Is 17 Ilza– Šņitņiki– Šņitņiku kapi
 18. Is 20 Beļejova- Pricimova
 19. Is 24 Meļņiki– Borovije
 20. Is 26 Padari – Vonogi
 21. Is 27 Ribačku ceļš
 22. Is 29 Cegeļņa - Ķiseļi
 23. Is 32 Lazari – Solodi
 24. Is 33 Lazaru ceļš
 25. Is 35 Papsuiki - Kitki

Rundēnu pagastā, no 21.03.2023:

 1. R 1 Pakalni – Bližneva - Roceva
 2. R 2 Dzeņagols – Bezļesje
 3. R 3 Mačuli – Testečkova
 4. R 4 Osova – Peroļi
 5. R 5 Mačuli - Novini - Bori
 6. R 6 Vertulova - Bezļesje
 7. R 7 Pušča – Strukali– Barsuku kapi
 8. R 8 Sūnupļava - Sūnupļavas piemiņas ansamblis
 9. R 9 Mežavepru ceļš
 10. R 10 Zirgi - Lisova
 11. R 11 Kovališki - Kovališku kapi
 12. R 12 Nalogi - Rundēni
 13. R 13 Rundēnu kapu ceļš
 14. R 14 Ruļevas kapu ceļš
 15. R 15 Bubinovas kapu ceļš
 16. R 16 Vertulovas kapu ceļš
 17. R 17 Bļižņevas kapu ceļš
 18. R 18 Kleščova - Pešļeva
 19. R 19 Loborži - Griņkova
 20. R 20 Novini - Bori
 21. R 21 Puščas ceļš
 22. R 22 Puncelova- Testečkova
 23. R 23 Vertulova – Zamostje
 24. R 24 Dzeņagols – Labunščina

Mērdzenes pagastā, no 20.03.2023:

 1. A-121 Mihalova - Lapatnieki , posma garums - 2.440 km
 2. A-122 Lapatnieki - Tabulova , posma garums - 1.560 km
 3. A-123 Rūzori-Tabulova-Dekterova-Rūzori , posma garums - 6.770 km
 4. B-140 Šalaji-Tabulova , posma garums - 2.160 km
 5. C-144 Čieri- Mazie Kreiči , posma garums - 1.440 km
 6. B-142 Čieri- Lielie Kreiči ,posma garums - 2.340 km

Pildas pagastā, no 20.03.2023:

 1. Pd-1 Pilda – Tjapši – Gajeva;
 2.  Pd-3 Pilda – Borovaja;
 3.  Pd-5 Boldači – Rogaiža;
 4.  Pd-6 Zeiļeva – Rogaiža – Kulakova;
 5.  Pd-8 Pilda – Porkaļi.

Ņukšu pagastā, no 20.03.2023: 

 1. Nk6 Juzefinova – Gailiši
 2. Nk7 Fjodorki – Vidži – Rūdova
 3. Nk8 Gaveiki – Rūdova – Sleinova

Isnaudas pagastā, no 21.03.2023:

 1. In 2 Isnauda – Romandova – Runtorta
 2. In 3 Romandova – Šantari – Eipļi
 3. In 4 Mežavepri – Kolnagreči
 4. In 5 Istalsna – Činkuri – Felicianova
 5. In 6 Lemki – Gāgari – Špeneru kapi
 6. In 7 Lemki – P.Gorbuni – Kiseļi
 7. In 8 Bobiši – Fedorenki – Atgorņi
 8. In 9 P.Gorbuni – Zurzi – K.Gorbuni
 9. In 11 Būruški – Ludzas pilsētas apvedceļš
 10. In 12 Eipļu ceļš
 11. In 22 P.Gorbuni – Aršulānu kapi
 12. In 24 Ivdri – Mežavepri
 13. In 34 Mastari – Istalsna – Zambari

Briģu pagastā, no 22.03.2023:

 1. B1 Opoļi-Kļiši
 2. B2 Puncuļi-Jučeva
 3. B3 Skriņi-Rimši-Pizāni
 4. B4 Popsuiki-Nerza dz.stacija 
 5. B5 Jorzova-Jučova
 6. B7 Skriņi-Borisi-Greči
 7. B11 J.Slobodka-J.Slobodkas kapi
 8. B13 Reiki-Reiki kapi
 9. B14 L.Pīkova-Rancāni
 10. B16 Konogoļci-Valsts mežs

Nirzas pagastā, no 16.03.2023.

 1. Nz B-1 Marlina-Dauguļi-Vonogi
 2. NzB-7 Horoševa – Guļāni
 3. NzB-8 Līdeksna-Vurpuļi-Ļadiņa
 4. NzB-9 Raibakozi – Rundanki
 5. Nz.C-22 Puncuļi-Vorslova
 6. Nz.B-13 Līdeksna-Līdeksnas kapi
 7. Nz.A-2 Bambāni-Lielie Žurili-Vonogi
 8. Nz.A-3 Raipole – Kabilovči
 9. Nz.A-4 Peroļi – Makleri
 10. Nz.A-5 Vonogi – Bambāni

Cirmas pagastā, no 17.03.2023:

 1. C1 Pokumina-Križuta
 2. C2 Tutāni-Kivļi-Dubinova
 3. C3 Tutāni-Evertova
 4. C4 Putrinieki-Soidi-Lukjanovka
 5. C5 Zeļčeva-Biži-Dubinova
 6. C8 Putrinieki-Tutāni

Lauderu pagastā, no 20.03.2023:

 1. LA1 (Lauderi-Blonti) , LA2(Lauderi – Pļepļi) kopā ar LA3 (Bidrijas ceļš),LB 1 (Blontu celš). 
 2. LA 4 (Koņeva – Morozi) kopā ar LA 5 ( Cucuri – Rjabije- Morozi), LB5 (Žlobnovo-Cucuri), LC 7 ( Cucuru kapu ceļš).
 3. LB 2 (Paideri-Bortniki), LB 3 (Sološi – Maslova)kopā ar LC 9 (Sološu ceļš),
 4. LB 4 (Turovka -Rudova), LC 2 (Visti – Piteri), LC 4 (Dongu ceļš), LC 13 (Turovka – Turovka 2)

Līdumnieku pagastā, no 06.04.2023.

 1. C-11 Lineja-Klešniki-Vjarumi-Rečni
 2.  C-13 Kušneri- Krivanda
 3.  C-15 Īsie Kušneri-Dolgošeji
 4.  C-22 Lineja-Spirki
 5. C14 Antonki-Čižiki- Djatlovka
 6. C-23 Berjozovka - Bārtuļi

Mežvidu pagastā, no 20.03.2023:

 1. A-57 Kārsava-Jēči-Otrie Mežvidi
 2. A-153 Padole-Ezernieki-Latvīšu Stiglova
 3. A-154 Klonešnīki-Griudinīši-Strodi
 4. A-156 Otrie Mežvidi-Kopči
 5. A-159 Mežvidi-Goreiši-Logini
 6. A-161 Padole-Kaķi
 7. B-165 Strodi-Plēšu kapi
 8. B-169 Mežvidi-Mežainčuki
 9. B-171 Liuzinīki-Ūzulnīki-Asišola

Pureņu pagastā, no 16.03.2023:

 1. A5 – Vitkupova- Zapani
 2.  A8 – Železnieki- Sondori-Auziņi
 3.  A1 – Tribuki – Kivdolova

Salnavas pagastā, 2023. gada martā:

 1. A1 – Salnava-Aizsili-Bēliņi-Verpeļi
 2. A2 – Bēliņi-Lūbenka
 3. A3 – Aizsili-Lūbenka
 4. A5 – Bļaši-Čāvi
 5. A4 – Lūbenka-Krutova
 6. A7 – Aizelkšņi-Dzierkaļva-Mičuri
 7. A9 – Kaupuži-Sala
 8. B19 – Zaceški-Žeikari

Ciblas pagastā, no 17.03.2023.

 1. C-6, Kondrati -Voloji-Ozupiene
 2. C-5, Zeltiņi-Kondrati
 3. C-8, Greči-Barisi-Skriņi
 4. Bērzu iela
 5. C7-Mjaiši-Vacumnieki-Greči

Malnavas pagastā, no 06.04.2023.

 1. 51 - zeļčova - salinīki
 2. 53- zeļčova-Kabulova- Rūdiņova
 3. 91- Zeļčova-Baranova-Trūpi
 4. Goliševas pagastā, no 06.04.2023.:
 5. G-105 Ļamoni - Ņivji,
 6. G- 106- Ļamoni - Svetlici,
 7. G- 102- Svetlicu ceļš,
 8. G- 107 - Svetlici- Mišenskie,
 9. G-  117 - Svetlici- Čenčevas kapi,
 10. G- 104- Ļamonu ceļš,
 11. G- 91- Bandarova - Trūpi,
 12. G- 109 - Strauja - Mazi bati,
 13. G- 103 - Antonovka - Baranovka, G-  111- Baranovka - Maļinovka, 
 14. G-100- Pustoška- Plotnickie

Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu atļauju ceļu lietošanai, kā arī papildu jautājumu gadījumā, lūgums vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē.

*Arī citviet novadā var tikt ieviesti satiksmes ierobežojumi, saraksts var tikt papildināts!

Foto: Latvijas valsts ceļi