Projektu aktualitātes
pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

2018./2019. mācību gadā Ludzas un Ciblas novadu skolās turpinājās  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras  atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana. Kā tad mums veicās ?

Kopsavilkums skaitļos:

Projektā iesaistītās  izglītības iestādes no Ludzas un Ciblas novadiem  – 7;

neiesaistītā izglītības iestāde ( arī piedalās projekta aktivitātēs)  – 1;

kopējais izglītojamo skaits, kuri saņēma karjeras projekta atbalstu – 1357;

pedagogi – karjeras konsultanti -3;

īstenoto karjeras attīstības atbalsta pasākumu skaits šinī mācību gadā – 51,

( Ludzas pilsētas ģimnāzijā atbalstīti  un organizēti 24 pasākumi, Ludzas 2. vidusskolā – 19, Ciblas vidusskolā – 6, Ludzas novada vakara vidusskolā – 5, Pildas pamatskolā – 5, Ludzas Mūzikas pamatskolā – 2, Pušmucovas pamatskolā – 2).

Skolēni iepazinuši daudzas profesijas, no kurām kā interesantākās var minēt – robotikas inženieris , horeogrāfs, operators, režisors, lidmašīnas pilots, fizioterapeits, viesnīcas administrators, konditors u.c. Arī šogad jaunāko klašu skolēni turpināja iepazīties ar senajiem arodiem, noskaidroja , ar ko nodarbojas  bitenieks, podnieks, ādas apstrādes meistars, maiznieks, kas ir mājražotājs un zemnieks.

Vidusskolēni apmeklēja gadskārtējo izglītības izstādi Rīgā  “Skola 2019” un  nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu “Skills Latvia 2019”, kā arī čaklāk kā citus gadus izmantoja Ēnu dienas iespējas.

Pateicību pelnījuši vietējie uzņēmēji, kuri nebaidījās sadarboties ar skolām, atrada laiku un veidus, lai stāstītu par profesijām un  uzņēmuma darbu, ļāva darboties pašiem skolēniem. Paldies par sadarbību SIA “Ariols” , SIA “Saule 5”, ZS “Kramiņi”, ZS “Griezītes”, IK “Pelnrušķītes sapnis”, IK “Dzīles”, mājražotājai Inārai Miezītei, fizioterapeitei Maritai Joņinai, fotogrāfam Edmundam Kadakovskim. Ceram, ka nākošajā mācību gadā sadarbības partneru – vietējo uzņēmēju loks paplašināsies!

Projekts turpināsies līdz 2020.gada 31.decembrim , tā mērķis ir  uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām, kā arī  izveidot kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu.

Lai daudz radošu ideju pedagogiem karjeras konsultantiem arī nākošajā mācību gadā!

 

 

 Rakstu sagatavoja Izglītības , kultūras un sporta pārvaldes metodiķe ,

 

 

 projekta koordinatore Inese Romanova