Nekustamā īpašuma paziņojumi
Paziņojums par valsts zemes privatizāciju

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

14.07.2022. noslēgts zemesgabala Latgales ielā 246, Ludzā, Ludzas novadā, kad. Nr. 68010080032, pirkuma līgums. Pircējs – SIA “Zelta teniss”, pirkuma cena 1730 EUR.