Sabiedrības līdzdalība
foto

Lai veicinātu jēgpilnu skolēnu pētniecisko darbību, 2023./2024. mācību gadā Ludzas pilsētas vidusskolas skolēni tika rosināti dažādos mācību priekšmetos veikt pētījumus, kuri balstās uz paša skolēna savāktiem faktiem un novērojumiem, tika izzināta savas dzimtas un novada vēsture, dabas un ekonomiskie procesi, valodniecības jautājumi. Skolēni veidoja prezentācijas, aizstāvēja savus pētījumus klasē.

Tagad – aprīlī un maijā –  notiks labāko pētījumu skates.

  • 23.04. savus pētījumus sociālajās zinībās un latviešu valodā prezentēs 5. un 7. klašu skolēni, kuri iedziļinājās dzimtas vēsturē;
  • 29.04. notiks skolas dabaszinātņu pētniecības konference 8.–9. klasēm. Tiks prezentēti pētnieciskie darbi fizikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā.

Pētniecisko darbu izstrādes mērķis: pētnieciskās darbības prasmju attīstīšana, patstāvīgās izziņas un izglītošanās procesa iemaņu veidošana, digitālo un prezentēšanas prasmju attīstīšana.

Balvas interesantāko un saturiskāko pētījumu autoriem tiks sarūpētas ar Ludzas novada pašvaldības atbalstu.