Projektu aktualitātes
foto_pilda_majaslapai-001-1024x879.jpg
pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

Janvārī noslēgsies projekta “Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.2.2.0/17/1/100) īstenošana.

Projekta realizācijas laikā Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai tika veikta fasādes, jumta, cokola un pagraba pārseguma siltināšana, nomainītas ārdurvis un uzstādīti jauni jumtiņi virs ieejas durvīm. Apgaismojuma sistēmas modernizācijas ietvaros iebūvēti jauni LED gaismekļi un evakuācijas lampas ar akumulatoriem. Izbūvēta jauna piespiedu ventilācijas sistēma, veikta apkures sistēmas rekonstrukcija un ierīkota zibens aizsardzības sistēma.

Projektā paredzētos būvdarbus veica SIA “LATGALIJA”. Tehniskās dokumentācijas  izstrādi un autoruzraudzību nodrošināja SIA “ARCHE”. Būvdarbu uzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”.

Projekta kopējie izdevumi ir 670 298,01 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 549 617,84 EUR (Eiropas Reģionālās attīstības fonda 425 000,00 EUR, pašvaldības finansējums 124 617,84 EUR) un projekta neattiecināmie izdevumi 120 680,70 EUR.

Projekta mērķis bija novērst siltumenerģijas zudumus Ludzas novada Pildas pamatskolā un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus, kaitējumu videi un samazinot oglekļa dioksīda emisijas apjomus.

Projekts īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros.

Informāciju sagatavoja projektu vadītāja Ilona Rimša