Sabiedrība
Poļu tradīcijas tiek saglabātas

Pēc  centrālās statistikas pārvaldes datiem šobrīd Latvijā dzīvo 2,1% poļu. Tā ir viena no lielākajām mazākumtautībām, kas dzīvo Latvijas valsts teritorijā vairākus gadu simtus.

Arī vēsture abām valstīm bieži veidojusies līdzīgi. Polija savu neatkarības atjaunošanas gadadienu svin gandrīz vienlaicīgi ar Latviju – 11.novembrī. Šogad neatkarības svētku svinēšanu pašā Polijā nedaudz aizēnoja pandēmija un migrantu krīze uz Polijas un Baltkrievijas robežas. Savukārt mūsu valstī pulcēšanos lielākos pasākumos novembra sākumā liedza stingrie epidemioloģiskie noteikumi.

Tomēr, spītējot nelabvēlīgiem laika apstākļiem ,  3. decembrī Ludzas Tautas namā pulcējās Latvijas poļu savienības Ludzas nodaļas pārstāvji, lai atzīmētu Polijas valsts Neatkarības proklamēšanas 103. gadadienu.

Pateicoties Ludzas novada pašvaldības domes lēmumam, tika piešķirts līdzfinansējums šī pasākuma organizēšanai. Pasākuma laikā aktīvākie poļu biedrības pārstāvji saņēma nelielas dāvanas un suvenīrus.

Lai arī COVID 19  biedrībai liedza darboties ierastajā režīmā, ir bijis daudz interesantu notikumu. Laikā, kad tika atļauti  amatierkolektīvu mēģinājumi, Ludzas Tautas nama  un  poļu biedrības  vokālais  ansamblis CZERWONE KORALE (Sarkanās krelles) (vadītāja  Aina Kairova) aktīvi ķērās pie jauna repertuāra apgūšanas. Paldies Ludzas tautas nama vadītājai Valentīnai Razumovskai  par  telpām mēģinājumiem un sagādāto transportu, kad dodamies izbraukumos. Vārdus dziesmām mācījāmies arī  ZOOM  platformā. Dažu mēnešu laikā tika sagatavota sakrālo dziesmu programma, ar kuru vokālais ansamblis uzstājās Pasienes, Rundēnu un Vecslabadas katoļu dievnamos.

Ludzas novada pašvaldība ansamblim ir finansējusi skatuves tērpu iegādi. Paldies!

Esam priecīgi, ka pavadījumu dziesmām izbraukuma koncertos tagad var spēlēt uz kvalitatīva instrumenta. Sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru (koordinators O. Zuģickis) un Kultūras ministriju izmantots finansējums mazākumtautību kultūras biedrību atbalstam. Par šiem līdzekļiem iegādāts sintezators Casio.

 Novembrī, atsaucoties Daugavpils poļu kultūras centra aicinājumam, mūsu biedrība piedalījās akcijā ,,Dāvana Neatkarīgajai”. Tika uzņemts neliels videoklips par poļu kultūras saglabāšanu un popularizēšanu Ludzā un Ludzas novadā. Šo akciju atbalstīja fonds ,,Palīdzība poļiem austrumos”.

Par skaistu tradīciju Ludzā un Pasienē ir kļuvušas poļu kultūras dienas, kas notiek septembra sākumā. Arī šogad, lai gan līdz šim neierastā formātā, bet saskaņā ar atbilstošajiem LR MK noteikumiem, 11. septembrī tika organizēts svētceļojums uz Pasienes Svētā Dominika Romas katoļu baznīcu. Tradicionāli šajos svētkos Svēto Misi celebrēja V.E. Rēzeknes- Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.

Ik gadu daudzi katoļi dodas svētceļojumā uz šo pasākumu, lai redzētu Pasienes dievnamu –   vienu no skaistākajām sakrālajām poļu  jeb Austrumeiropas baroka  stila celtnēm Latgalē un visā Latvijā. 

Pasienes baznīcā ir apskatāmi vairāki mākslas pieminekļi, kuri pēc 2008.gadā notikušajiem baznīcas fasādes un iekštelpu renovācijas darbiem ir apskatāmi to agrākajā krāšņumā.

Pasākums noslēdzās ar krāšņu biedrības „Latvijas poļu savienība” amatierkolektīvu sadziedāšanās festivālu Ludzas pilsētas parkā.

6. decembrī poļi visā pasaulē svin savus tradicionālos svētkus – Mikołajki jeb Svētā Nikolaja dienu. Polijā uzskata,  ka Ziemassvētku vecītim vārds ir Svētais Nikolas  (poliski Święty Mikołaj). Viņš nes bērniem dāvanas un pārbauda,  kā notiek gatavošanās Ziemassvētkiem.  Ludzas poļu biedrības  dalībnieki  pateicas par saņemtajām dāvanām un Ziemassvētku oblātēm. Šo dāvinājumu sagādāja Fundacja Polskich Wartošci (  Nodibinājums ,,Poļu vērtības” ), kas rūpējas par poļu kultūras vērtību uzturēšanu un saglabāšanu ārpus Polijas  dzīvojošajiem  poļiem, viņu ģimenēm un  to pēctečiem.

Negaidītu sirsnīgu pārsteigumu ar pašgatavotiem suvenīriem Ziemassvētku priekšvakarā sagādāja Ināra Lapšina. Tas bija aizkustinājuma pilns brīdis biedrības pasākumā.

 Informāciju sagatavoja:
Jolanta Strogonova, Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas priekšsēdētāja.