foto

Augusta izskaņā Ludzas Kultūras namā aizvadīts biedrības KIRA rīkotā projekta "Apzinies. Atbalsti. Attīsties. A3" noslēguma pasākums. Projekta ietvaros tapis digitāls buklets ar novadnieku stāstiem un atmiņām. Pasākuma apmeklētājus priecēja Kišu ģimene ar koncertprogrammu PIEDZIMT MŪZIKAI.

Pasākuma ietvaros izteikta pateicība visiem, kas sniedza savu ieguldījumu digitālā bukleta tapšanā:

Dizainerei un maketētājai: Endijai Medveckai.

Dizaina konsultantei: Natālijai Losānei.

Teksta autorei: Vandai Žulinai.

Paldies visiem, kuri dalījās atmiņās un uzticēja savu stāstu: Solvitai Kovaļenko, Marijai Čigānei, Lidijai Stucerei, Alīnai Gendelei, Miervaldim Trukšānam, Malvīnei Locei, Dacei Tihovskai, Ilgai Ivanovai, Aleksandram Sovānam, Viktoram Mežeckim, Aleksejam Margevičam un Vandai Žulinai.

Kā arī visiem pārējiem, kas sniedza savu ieguldījumu projekta realizēšanā: Ilgai Ivanovai, Dabas Aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai, Biedrībai "Līdzdalībai nav vecuma", Jauniešu klubam "Lietussargs", Ludzas Radošo Iniciatīvu Klubam, RIK, Ludzas novada pašvaldībai.

foto
Attēlā: Kišu ģimene.

Pasākums notika projekta Apzinies. Atbalsti. Attīsties.A3 Ludzas novada iedzīvotāju savstarpējās saziņas un piederības veicināšana, vietējo vides un kultūras vērtību apzināšana un attīstīšana ietvaros. Projekts īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonda 2023. gadam finansējuma ietvaros. #SIF_NVOFonds