Projektu aktualitātes
Projekta ietvaros J. Soikāna Ludzas mākslas skolā papildina datorgrafikas klases aprīkojumu

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” Ludzas novada pašvaldības projekta “Datorgrafikas klases materiāli tehniskās bāzes uzlabošana J. Soikāna Ludzas mākslas skolā – trīs pa vienam” ietvaros Mākslas skolā tiek papildināta datorgrafikas klase. Iegādāts projektors, monitors un stacionārais datorkomplekts ar programmatūru.

J. Soikāna Ludzas Mākslas skola ir unikāla ar to, ka ir vienīgā Latgales reģionā, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu vidusskolēniem. Profesionālās ievirzes izglītības programmās pamatskolas posmā ir iekļauts 210 stundu ilgs datorgrafikas kurss, vidusskolas posmā – 70 stundu ilgs datorgrafikas un foto kurss.

Projekta ietvaros iegādātā tehnika būs lielisks palīgs datorgrafikas radošajiem darbiem, dažādu mācību uzdevumu, ielūgumu, plakātu, u.c. grafisku projektu realizācijai. Tāpat, iegūtās prasmes noderēs jauniešiem turpmākajās mācību gaitās, ja tie izvēlēsies studēt mākslas vidusskolās un/vai Latvijas Mākslas akadēmijā.

Datorgrafikas klase J. Soikāna Ludzas Mākslas skolā izveidota 2010. gadā, ES pārrobežu sadarbības projekta ar Baltkrievijas pilsētu Glubokoje ietvaros iegādāti 6 datori ar nepieciešamo programmatūru skolēniem un 1 skolotājam. 2017.- 2018. gadā iegādāti papildus 6 datori un šobrīd datorgrafikas klasē ir 12 darba vietas skolēniem un viena skolotājam.

Papildus tam iegādātas Corel Draw un Photo Shop programmu licences, savukārt, 2018. gadā, ar KKF mērķprogrammas atbalstu – divas grafiskās planšetes. Kopš 2019. gada skola nodrošina datorklasi ar Adobe Creativ Cloud programmpaketi, kas dod iespēju audzēkņiem izmantot profesionālās programmas animācijas filmu veidošanā. 2019. gadā tapa smilšu animācijas filma “Pikk pikk jutus jeb garš garš stāsts”, tāpat programmu izmanto grāmatu maketēšanā, un, veidojot ikgadējos skolas kalendārus.

KKF atbalstīja projektu par 23% piešķirot 1700.00EUR. Par pašvaldības līdzekļiem tika iegādāti 5 jauni sistēmbloki.

vkkf.png

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste