Projektu aktualitātes
latlit_logo_lat_full_rgb-768x250.jpg

Pēdējā laikā bibliotēkas ir kļuvušas par bērnu un pusaudžu iecienītu satikšanas vietu, kur viņi var pavadīt brīvu laiku, izmantojot internetu un spēlējoties ar draugiem – it īpaši tas skar bērnus, kuru vecāki nevar iegādāties datoru vai apmaksāt interneta pieslēgumu mājās. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas (LV), Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas (LT) un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieki ievēroja bērnu interesi un uzsāks darbu kopīgā projektā “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”, lai radītu apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā. Projekta saīsinātais nosaukums angliski ir OPEN UP, kas latviski nozīmē “radīt jaunas iespējas”.

Projekta atklāšanas sapulce Ludzā 04.04.2018.
Projekta atklāšanas sapulce Ludzā 04.04.2018.

Projekta ietvaros bibliotēkas rudenī sāks apmācības bērnu grupām Ludzā (LV), Jēkabpilī (LV) un Rokišķos (LT), kuru ietvaros viņi apmeklēs dažādas iestādes, uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos ar to darbu. Viņiem tiks organizētas interaktīvās spēles ar Xbox spēļu konsoli, viņi veidos video un prezentācijas. Partneri rīkos divas nometnes – vienu Jēkabpilī (LV) un vienu Rokiškos (LT). Bibliotekāri tiksies ar saviem ārzemju kolēģiem un dalīsies pieredzē – tiks organizēti trīs kopīgi semināri un mācību brauciens uz Berlīni. Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas telpas tiks izremontētas un kļūs piemērotākas bērnu nodarbībām. Visu partneru bibliotēkas iegādāsies datorus un portatīvos datorus, Xbox spēļu konsoles, interaktīvās tāfeles u.c. interaktīvai izglītībai un spēlēm. Projekta rezultātā modernizētās bibliotēkas nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, piedāvājot viņiem iespēju paplašināt redzesloku, apmeklējot dažādas iestādes, izmantojot interaktīvās izglītošanās iespējas, lasot grāmatas, kopīgi skatoties filmas – lai šie bērni pavadītu brīvu laiku, iegūstot jaunas iemaņas, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām.

28. martā Ludzas novada pašvaldība kā projekta vadošais partneris ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju parakstīja Finansēšanas līgumu par šī projekta īstenošanu. Projekts startēja 1. aprīlī, un partneri paspēja īstenot jau divas aktivitātes – Ludzā notika pirmā projekta partneru tikšanās un 9. aprīlī Rokišķu publiskā bibliotēka organizēja semināru “Kompetenču uzlabošana darbā ar bērniem no sociāli atstumtām ģimenēm”. Semināru vadīja Lietuvas Ģimenes attiecību Institūta psiholoģe lektore Egle Kalinauskiene. Mūsu novada 10 bibliotekāres ieguva ne tikai sausu teorētisku informāciju, bet arī pastrādāja praktiski. Ludzas, Jēkabpils un Rokišķu bibliotekāri diskutēja par dažādām situācijām, analizējot kā bērnu, tā arī pieaugušo uzvedību un meklējot loģiskus situācijas atrisinājumus. Dalībnieki mācījās atpazīt bērnu uzvedības veidus, diskutēja par to, kā reaģēt konkrētajās situācijās. Bibliotekāri varēs pielietot šo pieredzi uzreiz, strādājot bibliotēkā, bet it īpaši tā noderēs šī gada rudenī, kad visi projekta partneru bibliotēkas sāks vadīt nodarbības konkrētām bērnu grupām.

Seminārs Rokišķos 09.04.2018.
Seminārs Rokišķos 09.04.2018.

Projektu OPEN UP finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 50 849,76 EUR, t.sk. 43 222,30 EUR būs ES finansējums.

Projektu vada Ludzas novada pašvaldība, un tas ilgs 20 mēnešus, tāpēc mēs periodiski publicēsim interesantu informāciju par to, kas mums ir izdevies. Ja jūs esat ieinteresēti saņemt papildus informāciju par to, sazinieties ar projekta vadītāju Violu Andruščenko (tālr. +371 65707131; viola.andruscenko@ludza.lv). Par aktivitātēm, kas notiks Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā, informāciju var sniegt tās direktore Inta Kušnere vai bibliogrāfe Viorika Vasilovska (+371 65781191; biblio@ludza.lv). 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Rakstu sagatavoja

projektu vadītāja Viola Andruščenko un Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore Inta Kušnere