Sabiedrības līdzdalība

Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze, sadarbojoties ar pilsētas iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm, ir iesaistījusies kopienas iniciatīvu mērķu īstenošanā, kur viens no izvirzītajiem mērķiem bija radošo darbu konkursa “Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgās baznīcas unikalitāte” organizēšana.

Konkursa mērķis - identificējot Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas unikalitāti, dot iespēju talantīgiem cilvēkiem caur radošumu paust savu mīlestību pret baznīcu un draudzi, tādā veidā parādot radošumu, izsakot domas jaunā formātā un palielinot baznīcas atpazīstamību, kā arī stiprinot kopienu.

Konkurss ir noslēdzies, uzvarētāju apbalvošana notiks 2024. gada 8. jūnijā Kārsavas kultūrvēstures centrā “Līču mājas” plkst. 13.00.