Interešu izglītība Sabiedrība

Ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savu attieksmi pret māmiņu, tādējādi padziļinot savu izpratni par Mātes dienas tradīcijām un paaugstinot radošās darbības nozīmīgumu Ludzas novadā, Ludzas novada BJC un Ludzas novada pašvaldība rīko radošo darbu konkursu “Manas mīļās māmiņas portrets”.

Forma: Zīmējumi, gleznojumi, datorgrafikā u.tml. par tēmu "Manas mīļās māmiņas portrets".

Konkursa dalībnieki: Pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītojamie.

Vērtēšana: Konkursam paredzēto darba oriģinālu jāiesūta vai jāiesniedz personīgi Ludzas novada BJC, Tirgus ielā 22, Ludza. Iesniegšanas termiņš līdz 2024. gada 29.aprīlim. Darbi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā norādītā termiņa, netiek vērtēti. 

Vairāk informācijas un nolikums: ŠEIT