Izglītība
foto

Izglītības un zinātnes ministrija ir saskaņojusi Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu par Ciblas vidusskolas reorganizāciju, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. septembrī.

Izglītības un zinātnes ministrijai 2024. gada 28. maijā tika izsūtīta Ludzas novada pašvaldības vēstule, kurā lūgts saskaņot Ludzas novada pašvaldības 2024. gada 27. maija lēmumu Nr. 168 “Par Ciblas vidusskolas reorganizāciju”. Lēmums par Ciblas vidusskolas reorganizāciju tika pieņemts, ņemot vērā demogrāfiskās situācijas izmaiņas un skolēnu skaita samazināšanos Ciblas vidusskolā.

Jau iepriekš ziņots, ka 2023./2024. mācību gada sākumā mācības Ciblas vidusskolas 1.-12. klasēs uzsāka 89 skolēni, bet uz 2024. gada 27. maiju skolā ir 83 izglītojamie. 10.-12. klasēs mācības uzsāka 16 skolēni, bet uz 2024. gada 27. maiju 10. klasē - 6 (1. septembrī bija 7), 11. klasē - 3, 12. klasē - 2 (1. septembrī bija 6), kopskaitā 11 izglītojamie. Šīs izmaiņas norāda uz nepietiekamu skolēnu skaitu vidusskolas klasēs, kas apgrūtina kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanu, efektīvu pašvaldības un valsts finansējuma izmantošanu, kā arī pedagogu un materiālo resursu lietderīgu pielietošanu nākotnē.

Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības sniegto informāciju un pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. punktu, 23. panta otro daļu un Vispārējās izglītības likuma 7. panta otro daļu, ministrija ir saskaņojusi Ludzas novada pašvaldības lēmumu par Ciblas vidusskolas reorganizāciju, kas stāsies spēkā šī gada 1. septembrī.

Ministrija savā paziņojumā pašvaldībai norāda, ka finanšu izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu būs jāsedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Tāpat ministrija vēstulē izsaka pateicību Ludzas novada pašvaldības deputātiem par apņēmību un politisko gribu pieņemt tik būtiskus lēmumus, lai kopumā savā administratīvajā teritorijā stiprinātu izglītības kvalitāti un vienlaicīgi nodrošinātu efektīvu finanšu un materiāltehnisko resursu ieguldījumu.