Kultūra
foto

Vasaras saulgriežos, 21. jūnijā, Latvijas Radio 2 jau devīto gadu pēc kārtas iniciatīvā "Gadsimta garākā līgodziesma" pulcē korus un folkloras kopas no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī tautiešus ārpus Latvijas robežām. Līgodziesma no saules lēkta pulksten 4.29 līdz saules rietam pulksten 22.22 ar radio ētera starpniecību vīsies cauri visai Latvijai.

Ciblas Kultūras nama folkloras kopa ILŽA un Bozovas etnogrāfiskais ansamblis dziedāja "Gadsimta garāko līgodziesmu" Latvijas Radio 2 tiešraidē un prezentēja Ludzas novadu pasaulē.