Projektu aktualitātes Sports
partneriba-kopejs-logo_0.jpg

 

Pamatojoties uz vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu, ir realizēts Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais projekts Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000005 “Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā”, kura ietvaros ir iegādātas un uzstādītas skeitparka konstrukcijas.

Fiziskās aktivitātes ir labas veselības un pašsajūtas priekšnoteikums jebkurā vecumā, tomēr pusaudžu gados sportam ir īpaša nozīme – tiek stiprinātas locītavas, kauli, muskuļi, veidojas stāja, tiek veicināta pārliecība par sevi un ilgtermiņā jauniešos nostiprinās doma par aktīva dzīvesveida nozīmi. Mūsdienās jauniešiem ir daudz iespēju nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, un atbilstošas infrastruktūras izveide ir viena no būtiskākajām aktualitātēm, jo piedāvājumam jāspēj konkurēt ar viedierīcēm un interneta sniegtajām iespējām.

skeitparks-karsava.jpg
Skeitparks Kārsavas pilsētā, Vienības ielā 64a

Pēdējo gadu laikā tieši alternatīvie sporta veidi ir iemantojuši atzinību kā kvalitatīvs jauniešu brīvā laika pavadīšanas veids. Un skeitbords – tā ir unikāla aktivitāte, jo sniedz iespēju apvienot fizisku piepūli ar pusaudžu gados tik būtisko nepieciešamību pēc radošas izpausmes. Skeitparks – tas ir vērtīgs pienesums Kārsavas un Zilupes pilsētu sporta infrastruktūrai, jo tā būs vieta, kur jaunieši varēs gan sportot, gan socializēties.

Skeitparks Zilupes pilsētā, Meža ielā 7a
Skeitparks Zilupes pilsētā, Meža ielā 7a

 

Projekta mērķis – izveidot publiski pieejamu skeitparku Kārsavas un Zilupes pilsētās, tādā veidā dažādojot sporta un aktīvās atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un pilsētu viesiem. Piegādes un uzstādīšanas darbus veica SIA “City Playgrounds”, kas ir vadošais aktīvās atpūtas un alternatīvā sporta infrastruktūras uzņēmums Baltijā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 32 670,00 EUR, publiskais finansējums 29 403,00 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums – 3267,00 EUR.

Skeitparku noteikumi
Skeitparku noteikumi

 

Ludzas novada pašvaldība aicina ikvienu būt atbildīgu par savu drošību un izturēties saudzīgi pret izveidoto infrastruktūru. Lietojot aktīvās atpūtas zonu, ievērot laukuma lietošanas noteikumus un izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus – ķiveri, roku/ceļgalu aizsargus u.c.

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Laima Poikāne


Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm