Projektu aktualitātes
photos_seminar_ludza_19.08.2021-31-1024x683.jpg
latlit_logo_lat_full_rgb-768x250.jpg

“Mūsdienu tehnoloģijas mums traucē attīstīt patstāvīgu domāšanu”, – šodien, 19. augustā, seminārā “Digitālā atkarība” teica lektors Edgars Čerkovskis. Virtuālie asistenti, visāda veida aplikācijas un programmnodrošinājumi risina problēmas cilvēku vietā. Mūsdienās mēs vairs netrenējam savas smadzenes, kurām, kā jebkurai ķermeņa daļai, ir nepieciešams regulārais treniņš. Par to, vai mākslīgais intelekts ir mūsdienu sabiedrības problēma, vai ir cilvēces sasniegums, šodien spriedīs Ludzas novada, Jēkabpils pilsētas un Rokišķu rajona bibliotekāri, kuri sapulcējās uz 2 dienu semināru Ludzas Tautas namā pārrobežu sadarbības projekta HOME ietvaros.

20. augusta semināra tēma būs “Gadžetu lietošana mācoties un vispār – par un pret”, un sarunu vadīs Normunds Kravalis.

photos_seminar_ludza_19.08.2021-18-768x512.jpg

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietniece Ināra Silicka, uzrunājot semināra dalībniekus, uzsvēra, ka pandēmijas ierobežojumi tagad likuši cilvēkiem saprast, cik svarīga ir īstā komunikācija.

alicija_seminars-768x512.jpg

Rokišķu rajona publiskās bibliotēkas dalībnieku vārdā semināra dalībniekus sveica bibliotēkas direktore Alicija Matiukienė. 

liga_visnevska-683x1024.jpg

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas delegācijas vārdā uzstājās Līga Višņevska.

Semināru organizēja, pateicoties Eiropas Savienības piešķirtajam finansējumam projektam “Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli-ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā“, kurš saīsināti saucās HOME un kuru finansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (www.latlit.eu).

Kopējās projekta izmaksas ir 229 448.01 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 195 030.79 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda 74 814,50 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 63 592,32 EUR. Ludzas novada pašvaldībai tika piešķirts valsts budžeta finansējums 3 740,73 EUR, un pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums 7 481,45 EUR apmērā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Vairāk par projektu…

@LatviaLithuaniaProgramme