Sabiedrība Kultūra

Ludzas novada bibliotēka

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā:

Izstādes:

 • “Rudens veltes bagātam galdam”
 • “Dagnija Dreika grāmatu kaleidoskops ”
 • “Januša Leona Višņevska grāmatu kaleidoskops”
 • “Zvaigžņu dzīve – Salvadors Dalī”
 • “Detektīvu noslēpumi”
 • “Dieva cilvēks. Arhimandrītam Viktoram Mamontovam – 85” (Lasītavā)

Pasākumi:

 • 01.09. no plkst. 09.00 līdz 18.00 Jauno grāmatu diena
 • 11.09. plkst. 14.00 Akcijas “Dzejas aleja” atklāšana. Akcija darbosies no 11.09. līdz 13.09. Akcijas dalībnieki tiks apbalvoti pasākumā “Dzejolītis no kabatas” (16.09. plkst. 11.00)
 • 27.09. plkst. 17.00 Lasītāju kluba “Lidojums” tikšanās “Vizmas Belševicas daiļrade”

Bērnu apkalpošanas nodaļā:

Izstādes:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Iesoļojam rudenī”
 • “Pastaigas pa meža takām”
 • “Pavārmākslas gudrību grāmatas”
 •  Lasām sēriju “Skolas romāns”
 • “Kāpēc dzejai ir jābūt jēgai? (Čārlijs Čaplins)”

Pasākumi:

 • 09.09. plkst. 14.00 Pasākums parkā “Zirnekļu pinekļos”
 • 16.09. plkst. 14.00 Pasākums bibliotēkā “Dzejolītis no kabatas”

Kārsavas bibliotēka

Izstādes:

 • 08.09.-30.09. Janīnas Rodikovas darbu izstāde “Raibu raibie roku darbi”
 • 14.09. “Gaujas Nacionālajam parkam - 50”
 • 15.09. “Sieviete ir smaržojošs siens vēlā rudenī siena šķūnī”
 • 18.09.-25.09. “Kā rīta un vakara zvaigzne - kinorežisoram Aleksandram Leimanim – 110, aktrisei un dzejniecei Birutai Skujeniecei – 135
 • 29.09. “Lai tikšanās ar rudeni nav skumja!” Krāsaino lapu rota Miķelim. Dabas materiālu veidojumi
 • 29.09.-30.09. Rakstniekam, kultūrvēsturniekam Kazimiram Buinickim-235

Pasākumi:

 • 01.09. no plkst. 09.00 līdz 17.00 “Mans pirmais 1.septembris”. 10 lietas, kas atvieglo jaunā mācību gada sākumu. Derīgo padomu diena, skolas gaitas atsākot. Atmiņu stāsti un fotomirkļi visas dienas garumā
 • 04.09.-11.09. no plkst. 09.00 līdz 17.00 Zīmējam un veidojam izstādi “Uzzīmē tēti!”
 • 05.09. no plkst. 09.00 līdz 17.00 Izstāde ar degustāciju “Kartupeli, kartupeli, kas ir tavi brāļi?” Kartupeļi un citi dārzeņi literatūrā un dzīvē
 • 08.09. plkst. 13.00 Janīnas Rodikovas darbu izstādes “Raibu raibie roku darbi” atklāšana
 • 15.09.
  • plkst. 13.00 Dzejas dienas lasījumi “Sieviete I. Ziedoņa u.c. latviešu dzejnieku dzejā”
  • plkst. 15.00 Skaitāmpantu lasīšana “Palasi man grāmatiņu!”. Dzejniecei Inesei Zanderei-65
 • 26.09. no plkst. 09.00 līdz 17.00
  • Viktorīna “Eiropas Valodu diena”
  • Izstāde un skaļie lasījumi “Pasaka par sniega kurmi”. Dzejniecei, rakstniecei  Andrai Manfeldei – 50

Zilupes bibliotēka 

Izstādes:

 • 01.09.-30.09.:
  • Zināšanas mani sauc!..
  • Eduardam Asadovam - 100
  • Rasulam Hamzatovam - 100
  • Ļevam Tolstojam - 195
  • “Borisam Zahoderam - 105”
  • “Inesei Zanderei - 65”
  • “Vilim Veldrem - 115”
  • “Prospēram Merimē - 220”

Pasākumi:

 • 27.09. plkst. 15.00 Dzejas dienas pasākums “Caur zināmo uz jauno dzejā...”

Briģu bibliotēka

Izstādes:

 • 04.09.-29.09.:
  • “Dzejniecei Inesei Zanderei – 65”
  • “Dzejniecei, rakstniecei Andrai Manfeldei – 50”
  • “Franču rakstniekam Prospēram Merimē – 220”
  • “Rudens noskaņojums latviešu un latgaliešu dzejā”
  • Novadpētniecības plaukts “Opuļu svētavots”
  • Jevģenijas Skuratovas (no Ludzas) “Pūces” suvenīru kolekcijas izstāde
  • Valērijas Ziediņas fotoizstāde “Dzīvnieku pasaule”
 • 15.09.-29.09. Miķeļdiena

Pasākumi:

 • 15.09. no plkst. 08.00 līdz 16.00 Jauno grāmatu diena
 • 20.09. plkst. 14.00 Dzejas dienai veltītā literāri muzikālā pēcpusdiena. Tikšanās ar dzejnieci Anastasiju Zeļču no Zilupes

Ciblas bibliotēkā

Izstādes:

 • 01.09.-30.09.:
  • “Dzimuši septembrī - grāmatu plaukts. Rakstniekam Vilim Veldrem 115”
  • “Dzimuši septembrī - grāmatu plaukts. Rakstniekam Andrai Manfeldei 50”
  • “Dzimuši septembrī - grāmatu plaukts. Gleznotājam Markam Rotko”
  • Grāmatu varoņu skolas gaitas!
 • 04.09.-28.09. Dzejas dienu ietvaros: Viena grāmata no katra dzejnieka, kura uzvārds ir uz burta: A, B, Č, D, E, K, L, N, R, S, V, Z.
 • 04.09.-30.09.:
  • Literatūras izstāde veltīta Tēvu dienai: „Tētis – visjautrākais vārds!”
  • Dzejnieces Ineses Zanderes jubilejai veltīta izstāde: „…tu lasi un nebeidzas pasaules stāsts”

Pasākumi:

 • 20.09. plkst. 10.00 Dzejas dienu ietvaros, pasākums veltīts dzejnieces Ineses Zanderes jubilejai: „…celieties spārnos lidojiet līdz”. Piedalās Ciblas vidusskolas skolēni, skolotāja Ināra Kuzņecova.
 • 04.09.-27.09. Bibliotēka aicina apmeklētājus dalīties ar apvidvārdiem un senvārdiem (Valodu dienas Eiropā ietvaros 26.09.)
 • 25.09.-28.09. no plkst. 08.00 līdz 16.00 Bibliotēka piedāvā bērniem uzziņu stundas par Miķeļdienu (uzziņas, dainas, mīklas, sakāmvārdi, ticējumu pūrs, teikas, uzdevumi, ornamentu un krāsu raksti)

Cirmas bibliotēka

Pasākumi:

 • 10.09. plkst. 15.00. “Dzejoļi… kā dvēseles mūzika”. Klausīsimies iemīļotās melodijas un sirdij tuvās poētiskās rindas. Pasākums bērniem “Gleznotā dzeja” kopā ar Tatjanu Kivļevu

Goliševas bibliotēka

Izstādes:

 • 01.09.-30.09. „Latgales dzejnieku dzejas rindas….”  
 • 05.09.-03.09. „Pilns pagrabs- drošāka rītdiena”
 • 09.09.-19.09. Mēneša jubilāri: rakstniekam Ļevam Tolstojam- 195
 • 26.09.-30.09. Rudens ziedu izstāde „Košums mūsu dārzos”

Pasākumi:

 • 30.09. plkst. 11.00 Pasākums bērniem "Tikšanās ar Dzejoli". Lasām zīmējam, spēlējam

Isnaudas bibliotēka

Izstādes:

 • 01.09.-30.09. Jaunākās literatūras apskats
 • 07.09.-30.09. Literārā izstāde bērniem, veltīta rakstniekam Dzintaram Tilakam “- neesmu nekad bijis tik labs, cik gribētos” /Dzintars Tilaks/
 • 11.09.-30.09. Literārā izstāde veltīta dzejniekam Jānim Rainim “Dzeja parāda, apcere pierāda, aforisms aizrāda.” /Rainis/

Istalsnas bibliotēka

Izstādes:

 • 01.09. “Dzeja katrai dienai!”
 • 14.09. Jaunāko grāmatu izstāde
 • 28.09.-29.09. "Miķeļdienu gaidot…"

Istras bibliotēka

Pasākumi:

 • 15.09 plkst. 15.00 Pasākums "Dzeja, mūzika un vēsture"

Lauderu bibliotēka

Izstādes:

 • 01.09.-08.09. “Zinību diena”
 • 09.09.-16.09. „Rakstniekam Ļevam Tolstojam – 195”
 • 14.09.-29.09. Jauno grāmatu izstāde

Pasākumi:

 • 22.09. plkst. 16.00 Dzejas dienas pasākums

Mērdzenes bibliotēka

Izstādes:

 • 12.09.-19.09. Literatūras izstāde veltīta dzejniecei I.Zandarei – 65
 • 22.09.-28.09. Literatūras izstāde veltīta rakstniecei A.Manfeldei – 50
 • 25.09.-30.09. "Miķeļi - rudens saulgriežu laiks …."
 • 25.09.-05.10. "Rudens kompozīcija"

Pasākumi:

 • 05.09. plkst. 16.00 Pasākums “Septembris – dzejas mēnesis”. Nāc uz Mērdzenes bibliotēku, sameklē savu dzejoļi un to ilustrē. Interesantāko darbu autoriem pārsteiguma balva
 • 20.09.-27.09. konkurss "Rudens kompozīcija" - izveido savu rudens kompozīciju un atnes uz bibliotēku.

Mežvidu bibliotēka

Pasākumi:

 • 12.09. plkst. 13.00 Tikšanās ar dzejnieci un aktīvisti Dagniju Dudarjonoku "Sūpluok upem, kūkim i cylvākim"
 • 18.09.-01.10. no plkst. 13.00 līdz 16.00 Foto un video akcija “Paldies vārdi skolotājam”
 • 11.09.-18.09. bibliotēkas darba laikā Ineses Zanderes grāmatu izstāde, par godu dzejnieces 65.gadadienai un viņas dzejoļu vizualizācija

Nesteru bibliotēka

Pasākumi:

 • 22.09. plkst. 11.00 Pārrunas par latviešu rakstnieku grāmatām no sērijas “Vakara Romāns”

Nirzas bibliotēka

Izstādes:

 • 09.09. “Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam -195”
 • 29.09. “Latviešu rakstniecei Paulai Balodei - 135”
 • 26.09. Tematiskā izstāde "Valodu diena Eiropā"
 • 26.09.-30.09. "Rudens - bagāts vīrs" veltīta Mikeļdienai
 • Izstāde veltīta Nirzas pamatskolai "Lai sildāmies atmiņās par skolu”

Pasākumi:

 • 01.09. plkst. 15.00 Izstādes "Lai sildāmies atmiņās par skolu" atklāšana
 • 15.09. plkst. 15.00 Dzejas dienas pasākums "A.Pastara un A.Vējāna dzeja"

Ņukšu bibliotēka

Izstādes:

 • 04.09.-29.09. “Dzejas pasaulē Inesei Zanderei – 65”
 • 04.09.-29.09. “Dzejas pasaulē Andrai Manfeldei -50”
 • 27.09.-29.09. Tematiskā izstāde "Miķeļdiena"

Pasākumi: 

 • 08.09. plkst. 15.30 "Dzeja uzplaukst Ņukšos"
 • 29.09. plkst. 15.30 Miķeļdienas pēcpusdiena

Pasienes bibliotēka

Pasākumi:

 • 15.09. plkst.15.00 Dzejas dienas ietvaros notiks iepazīšanas vakars ar dzejnieku un bardu Sergeju Šļominu un bardu Petru Selezņovu. Klausīsimies dzejoļus un dziesmas ģitāras pavadījumā. Ikviens tiek aicināts uz vakaru laba laika pavadīšanai!

Pureņu bibliotēka 

Izstādes:

 • 01.09.-30.09. Grāmatu izstāde "Rakstniecei Inesei Zanderei - 65"
 • 01.09.-30.09. Grāmatu izstāde "Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam - 195"

Pasākumi:

 • 01.09.-30.09. Pureņu pagasta bibliotēka rīko zīmējumu konkursu pagasta bērniem un jauniešiem "Dzeja zīmējumā". Zīmējumus var atnest personīgi uz bibliotēku vai iemest pasta kastē pie bibliotēkas ieejas, kā arī atsūtīt nofotografētu uz Whatsapp lietotni tālr. +371 22439487. Obligāts nosacījums! Zīmējuma apakšējā labajā stūrī jābūt dzejoļa autoram un nosaukumam, kā arī zīmējuma autora vārdam un uzvārdam. Zīmējumu autoriem pārsteiguma balvas!

Pušmucovas bibliotēka

Pasākumi:

 • 12.09. Dzejas diena Pušmucovā:
  • plkst. 12.30 piemiņas brīdis Aleksandram Adamānam Pušmucovas kapos
  • plkst. 13.00 dzejas pēcpusdiena "Ko sapņo, ko skumsti, ak Latgales Dzejniek?" Pušmucovas kultūras namā. Rīko Pušmucovas pagasta bibliotēka un Blontu pagasta bibliotēka sadarbībā ar Mērdzenes pagasta bibliotēku un Mērdzenes pamatskolu

Ranču bibliotēka 

Pasākumi:

 • 25.09. plkst. 11.00 Pasākums “Lasām novadnieka dzeju. Madsolas Jōņs. Lynu zīdi” Lasīsim autora dzeju, iepazīsim arī stāstu krājumu

Rundēnu bibliotēka

Izstādes:

 • 11.09.-18.09. “Zelta rudens brīnumi un krāsas”
 • 29.09. “Miķeļi – rudens saulgriežus”

Pasākumi:

 • 11.09.-18.09. Foto konkurss “Zelta rudens brīnumi un krāsas”
 • 16.09. plkst. 13.00 Dzejas lasījumi “Dzeja par mums”

Salnavas bibliotēka

Izstādes:

 • 01.09.-29.09. Lidijas Bleives darinājumi “Grīdas deķu izstāde”
 • 15.09.-29.09. “Dzejniecei Inesei Zanderei - 65”

Pasākumi:

 • 05.09.-11.09. bibliotēkas darba laikā Radošā aktivitāte "Ieejot rudenī". Aicina iedzīvotājus piedalīties kopīgi izveidotā izstādē
 • 15.09. plkst. 13.00 Tikšanās ar dzejnieci Ievu Trimalnieci "Dzejas atbalss rudenī"

Zvirgzdenes bibliotēka

Izstādes:

 • 11.09.-17.09. “Dzejniecei Inesei Zanderei- 65

Pasākumi: 

 • 01.09.-30.09. no plkst. 9.00 līdz 16.00 “Septembris – Dzejas mēnesis”. Visa mēneša garumā dzejoļu ilustrēšana - pasākums bērniem un pieaugušajiem ar dzejoļu lasīšanu un ilustrēšanu
Pasākumu apmeklētāju ievērībai!
 • Informācija par gaidāmajiem pasākumiem Ludzas novadā var tikt precizēta un papildināta.
 • Pasākumi var tikt filmēti un fotografēti. Pasākumu laikā iegūti video un foto materiāli tikt izmantoti publicitātes vajadzībām.