Sabiedrība
Sirsnīgi sveicieni Ziemassvētkos!

Ar jums šai naktī lai notiek
Neparasts brīnums kāds,
Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot,
Un nedienas gaismas zvanā,
Lai dvēsele pārkausēt prot.
/K.Apškrūma/

Lai laba veselība, kā arī sirsnības un labestības piepildīti Ziemassvētki ikvienam Ludzas novada iedzīvotājam!

Ludzas novada pašvaldības vārdā – domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs