Kultūra
attēls

Jau tradicionāli, 10. gadu pēc kārtas, Pildas Kultūras nams rīko skeču parādi “Smejies vesels!”. Šis pozitīvisma un humora pilnais pasākums sagādā skatītājiem jautrus un smieklu pilnus brīžus. Pasākuma apmeklētājiem bija jāapbruņojas ar īpašu pacietību, jo teātru saspēlē piedalījās 11 Ludzas novada amatierkolektīvi, uz skatuves kāpa 44 aktieri no Ņukšu, Blontu, Salnavas, Kārsavas, Mērdzenes, Istras, Isnaudas, Istalsnas, Nirzas, Zilupes un pašmāju kolektīviem.

Vairāku stundu garumā  apmeklētāji varēja noskatīties 10-15 min. garus skečus latviešu, latgaliešu un krievu valodā. Amatierteātriem ir sava veida publika, kura arī šajā reizē atbalstīja aktierus. Arī pašiem teātra spēlētājiem dalība šāda veida pasākumos ir ļoti svarīga, lai redzētu, kā citi strādā, kādas tēmas izvēlas, kas publikai patīk, tāpat – lai sevi parādītu un ar citiem salīdzinātu.

Pasākumu ieskandināja Ludzas Kultūras nama folkloras kopa “Dzeipori”, vad. K. Demko – Senkāne.

Paldies kolektīviem un to vadītājiem par ieguldīto darbu, skatītājiem – par kuplo skaitu un vētrainiem aplausiem, Ludzas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu. Paldies ikvienam, kurš rūpējās, lai pasākums izdotos!

Skeču parāde “Smejies vesels!” Pildā

      Uz tikšanos nākamajā amatierteātru saietā! 

Olita Baklāne

Pildas Kultūras nama vadītaja