Ceļi, satiksme
foto

Ņemot vērā to, ka paaugstināta vides mitruma ietekmē ievērojami samazinās ceļu nestspēja, lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus rudens šķīdoņa laikā, tiks noteikti satiksmes ierobežojumi –  daži ceļi tiks slēgti smagajai tehnikai.

Vairākos novada pagastos tiks nodrošināta pagaidu 312. ceļa zīmes “Masas ierobežojums” uzstādīšana uz ceļiem, t.i. tiks aizliegta transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5, atsevišķos ceļa posmos 7 tonnām kustība pa sekojošiem pagasta autoceļiem.

 • B 1 Opoļi – Kļiši;
 • B 2 Puncuļi – Jučeva;
 • B 3 Skriņi – Rimši – Pizāni;
 • B 4 Popsuiki – Nerza dz.stacija;
 • B 5 Jorzova – Jučova;
 • B 7 Skriņi – Borisi – Greči;
 • B 11 J.Slobodka – J.Slobodkas kapi;
 • B 13 Reiki – Reiki kapi;
 • B 14 L.Pīkova – Rancāni;
 • B 16 Konogoļci – Valsts mežs.
 • B-5 Vonogi Čodorāni;
 • B-2 Degļeva Kreici;
 • B-1 Dubrovka Perevozki;
 • B-6 Blontu ceļš un Blontu iela;
 • B-16 Jakuči Tropci;
 • B-17 Mediševa Pupki.
 • C-5 Zeltiņi Kondrati;
 • C-8 Greči Barisi Skriņi;
 • C-6 Kondrati-Voloji Ozupiene.
 • C1 Pokumina-Križuta
 • C2 Tutāni-Kivļi-Dubinova
 • C3 Tutāni-Evertova
 • C4 Putrinieki-Soidi-Lukjanovka
 • C5 Zeļčeva-Biži-Dubinova
 • C8 Putrinieki-Tutāni
 • A 102 Svetļicu ceļš;
 • B 104 Ļamonu ceļš;
 • B 105 Ļamoni – Ņivji;
 • B 106 Ļamoni –Svetlici;
 • B 107 Svetlici – Mišenskije;
 • C 117 Svetlici – Čenčevas kapi;
 • A 99 Orehovkas ceļš;
 • B 100 Pustoška – Plotnickije;
 • B 103 Antonovka – Baranovka;
 • C 109 Strauja – Mazie Bati;
 • B 91 Bandarova – Trūpi.
 • In 2 Isnauda – Romandova – Runtorta;
 • In 6 Lemki – Gāgari – Špeneru kapi;
 • In 7 Lemki – P.Gorbuni – Kiseļi;
 • In 8 Bobiši – Fedorenki – Atgorņi;
 • In 9 P.Gorbuni – Zurzi – K.Gorbuni;
 • In 11 Būruški – Ludzas pilsētas apvedceļš;
 • In 12 Eipļu ceļš;
 • In 22 P.Gorbuni – Aršulānu kapi;
 • In 24 Ivdri – Mežavepri;
 • In 34 Mastari – Istalsna – Zambari.
 • LA1 (Lauderi – Blonti), LA2 (Lauderi – Pļepļi) kopā ar LA3 (Bidrijas ceļš), LB 1 (Blontu celš);
 • LA 4 (Koņeva – Morozi) kopā ar LA 5 (Cucuri – Rjabije – Morozi), LB5 (Žlobnovo – Cucuri), LC 7 (Cucuru kapu ceļš);
 • LB 2 (Paideri – Bortniki), LB 3 (Sološi – Maslova) kopā ar LC 9 (Sološu ceļš);
 • LB 4 (Turovka – Rudova), LC 2 (Visti – Piteri), LC 4 (Dongu ceļš), LC 13 (Turovka – Turovka 2).
 • C-13 Kušneri Krivanda;
 • C-22 Lineja Spirki.
 • A 48 Zibla – Lītavnieki – Silinīki – Kaskāni;
 • A 47 Zibla – Čāvi – Tipani;
 • A 49 Drikaški – Čāvi;
 • A 63 Grebņeva – Morozovka;
 • A 53 Zeļčeva – Kabulova – Rūdiņova;
 • A56 Novoselki – Moseji – Zeļčova.
 • Nz-1 Marlina – Dauguļi – Vonogi - 2 gb;
 • Nz-7 Horoševa – Guļāni;
 • Nz-8 Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa – 2 gb;
 • Nz.9 Raibakozi – Rundanki;
 • Nz.22 Puncuļi – Vorslova;
 • Nz.13 Līdeksna – Līdeksnas kapi;
 • Nz.2 Bambāni – Lielie Žurili-Vonogi;
 • Nz.3 Raipole – Kabilovči;
 • Nz.4 Peroļi – Makleri;
 • Nz.5 Vonogi – Bambāni – 2 gb.
 • Nk 6 Juzefinova – Gailiši;
 • Nk 7 Fjodorki – Vidži – Rūdova;
 • Nk 8 Gaveiki – Rūdova – Sleinova.
 • Pd-1 Pilda – Tjapši – Gajeva;
 • Pd-3 Pilda – Borovaja;
 • Pd-5 Boldači – Rogaiža;
 • Pd-6 Zeiļeva – Rogaiža – Kulakova;
 • Pd-8 Pilda – Porkaļi.Pureņu pagasta pārvalde.
 • P-1 Pušmucova – Vornaiši – Šmati;
 • P-3 Pušmucova – Zujeva.
 • C27 Sala - Krampiņi 2,6 km.
 • Z-1 Lauči Vasarāni Lielie Lītavnieki;
 • Z-2 Zvirgzdene Rudzīši Baranovka;
 • Z-3 Kušņerova - Mjakinki Veserova;
 • Z-4 Seļekova Bierzinīki Lucmuiža;
 • Z-5 Kļovi Zitiški Kitkova;
 • Z-6 Franapole Ražanova;
 • Z-8 Lauči Biņeva;
 • Z-12 Dunakļi Utičova. 

Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu atļauju ceļu lietošanai, kā arī papildu jautājumu gadījumā, lūgums vērsties attiecīgajā pagasta pārvaldē.

*Arī citviet novadā var tikt ieviesti satiksmes ierobežojumi, saraksts var tikt papildināts!