Sociālais atbalsts
Sociālās aprūpes centram “Ludza” tiks iegādāts jauns aprīkojums

Šī gada 14. jūnijā Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Ludzas novada pašvaldības  iesniegto projekta iesniegumu “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada sociālās aprūpes centram “Ludza””. Projekta mērķis ir aprīkojuma iegāde sociālā aprūpes centra “Ludza” sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanai.

Personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt (pensijas vecuma personas un personas ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti), pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju Ludzas novadā nodrošina Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza”. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados pieprasījums uz sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu bija lielāks, nekā to spēja nodrošināt SAC “Ludza” Garbaros, 2020. gada 6. janvārī savu darbību uzsāka SAC “Ludza” Istalsnā. Sociālās aprūpes centrā Istalsna uz 2021. gada 1. janvāri dzīvoja 26 aprūpējamie, no tiem 6 gulošie un 13 invalīds. Par sociālās aprūpes centra aprūpējamiem ikdienā rūpējas speciālisti: medicīnas māsa, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs, fizioterapeits. Diennakts aprūpi un uzraudzību nodrošina 2 aprūpētāji. Centra aprūpējamiem pieejami tehniskie palīglīdzekļi – balsta palīgierīces, ratiņkrēsli, personiskās aprūpes palīgierīces. Taču kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai centrā trūkst mūsdienīga aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu.

Projekta īstenošanai 27. jūnijā ar SIA “Sentios” noslēgts līgums par sociālās aprūpes centram “Ludza” Istalsnā nepieciešamā aprīkojuma izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, kā rezultātā pansionātam tiks iegādātas: 14 funkcionālas pacientu gultas un skapīši ar ēdināšanas galdiņu,  pacientu transportēšanas rati, mobilais pacientu pacēlājs,  masāžas kušete, 2 matrači izgulējumu profilaksei un ārstēšanai, 2 baktericīdos caurplūdes gaisa recirkulātori uz statīva un mobilā vanna  pacientu mazgāšanai un pārvietošanai.

Projekts Nr.AL34-A019.2201-000007 “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada sociālās aprūpes centram “Ludza”” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas  sastāda EUR 48 384,24, t.sk. publiskais finansējums EUR 43 545,82 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 4 838,42.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:

projektu vadītāja

Ilona Rimša