Pašvaldība
Sociālie pabalsti Ludzas novadā:

Pašvaldība lūdz iedzīvotājus, kuri šogad svinēs 75, 80, 85, 90, 95, 100 un lielāku dzīves jubileju, un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, iesniegt Ludzas novada Sociālajā dienestā (Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes teritoriālajās nodaļās) iesniegumu pabalsta saņemšanai.

Lūgums arī visiem Ludzas novada iedzīvotājiem, ja Jūs pazīstat kādu, kam ir tiesības saņemt šo finansiālo pabalstu, lūdzam informēt viņus par šo iespēju, lūgums vērsties Ludzas novada Sociālajā dienestā vai kādā no Dienesta teritoriālajām nodaļām Ciblā, Kārsavā, Zilupes pilsētā, vai lauku teritorijās pie sociālajiem darbiniekiem. 

Gadījumā, ja persona nespēj ierasties Sociālajā dienestā, lūdzam sazināties zvanot uz: 

Ludzas teritoriālā nodaļa t.+371 29344400, t.+371 65707414;

Kārsavas teritoriālā nodaļa t.+371 62102856; t.+371 65733245;

Ciblas teritoriālā nodaļa t.+371 20205767, t.+371 65700834;

Zilupes teritoriālā nodaļa t. +371 65707318.

Ja iepriekš Ludzas novada Sociālais dienests varēja iegūt datus par novada iedzīvotāju dzimšanas dienām no datu bāzēm, pēc ES regulas par personu datu aizsardzību stāšanās spēkā, diemžēl, dienests vairs nav tiesīgs to darīt, tāpēc tagad pabalsti tiek izmaksāti tikai uz iesnieguma pamata. 

Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apmērā: personas 75 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā, personas 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā, personas 85 gadu jubilejā 40,00 euro apmērā, personas 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā; personas 95 gadu jubilejā 60,00 euro apmērā un personas 100 gadu jubilejā un vairāk 200,00 euro apmērā.

Finansiāls pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

 

 

Tāpat pašvaldība atgādina, ka laulātajiem, kuri nodzīvojuši laulībā 50 vai 60 gadus un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir iespēja saņemt pabalstu kāzu jubilejā. Pabalsta saņemšanai nepieciešams griezties ar  iesniegumu Ludzas novada Sociālajā dienestā.

Pabalsts kāzu jubilejā

 

 

Sociālie pabalsti Ludzas novadā: 

Sociālie pabalsti

Sociālo pabalstu veidi Ludzas novadā 2022. gadā