Projektu aktualitātes
dagdas_iela_pirms_remonta_maijs_2018-126-300x199.jpg

 

Ja Jūs bieži izmantojat Ludzas pilsētas Dagdas ielu vai dzīvojat tajā, šī raksta informācija Jums būs svarīga. Maijā Ludzas novada pašvaldība uzsāks šīs ielas pārbūvi visā garumā – no Jelgavas ielas līdz Parku ielai. 2018.gada 2.maijā pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “Ceļi un tilti” un būvuzraudzības līgumu ar SIA “BaltLine Globe”. SIA “Ceļi un tilti” nevēlas vilcināties ar darbiem un plāno intensīvi strādāt, lai pabeigtu darbus līdz ziemas sākumam.

Ko nozīmē pārbūve? Kam jābūt gataviem? Būs daudz trokšņa, putekļu, dubļu, uz ielas strādās ekskavatori un brauks kravas mašīnas ar smiltīm un šķembām. Būs satiksmes ierobežojumi, jo tas nebūs tikai braucamās daļas asfalta remonts. SIA “Ceļi un tilti” pārbūvēs ūdensvadu, sadzīves kanalizāciju un lietus ūdens kanalizāciju. Apakšuzņēmējs SIA “SCB Energo” nodarbosies ar ielas apgaismojuma un elektronisko sakaru tīklu remontu.

dagdas_iela_pirms_remonta_maijs_2018-29-300x199.jpg

Jau nākamajā ziemā Dagdas ielu apgaismos LED gaismekļi. Un, protams, pēc darbu pabeigšanas Dagdas iela kļūs ērtāka braukšanai un gājēju pastaigām, jo tiks pārbūvēts ielas segums un izbūvētas ietves.  

SIA “K-RDB” pēc Ludzas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāja Dagdas ielas rekonstrukcijas projektu jau 2016. gadā, bet darbi kļuva iespējami tikai tagad, kad jau bija zināms, ka tiks apstiprināts pašvaldības projekta pieteikums “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā”. Būvdarbi allaž maksā dārgi, un pašvaldībai būtu grūti pārbūvēt Dagdas ielu, izmantojot tikai sava budžeta līdzekļus – plānots, ka kopējās projekta izmaksas sastādīs 933 235.77 EUR (ieskaitot būvprojekta izstrādi, būvdarbus, autoruzraudzību un būvuzraudzību). Pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, šī projekta īstenošanai Ludzas novada pašvaldība saņems Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 615 193.66 EUR apmērā un valsts budžeta dotāciju 89 619.17 EUR apmērā.

Viola Andruščenko,

projektu vadītāja

pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

Projekts tiks īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt privāto investīciju apjoma palielināšanos Ludzas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Ludzas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai ekonomiskajai speciālizācijai, balstoties uz komersantu vajadzībām.