Projektu aktualitātes
Starptautiskais kultūrvēstures festivāls “Sābri” rit pilnā sparā

Šodien, 22. jūnijā, Ludzas pilskalnā, notiek Starptautiskais kultūrvēstures festivāls “Sābri”, kas tiek organizēts projekta Bella Culture ietvaros. Jau no paša rīta, Ludzas pilskalnā valda liela rosība un jūtama svētku noskaņa. Dažādi priekšnesumi, ēdienu meistarklases, vainagu pīšana, vizināšanās ar zirgiem, mazākajiem – ar poniju, un daudzas citas aktivitātes.  Pasākumā ieradušies viesi no Latvijas un Latgales, kā arī Lietuvas un Baltkrievijas. Meistari un mājražotāji tirgo sieru, pašceptu maizi, alu, dažādus gardumus Jūsu svētku galdam, kā arī dažādus amatnieku darbus.  Ar svinīgu uzrunu visus klātesošos sveica Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos Jevgenija Kušča, kā arī šī jaukā pasākuma organizatori.

Tie, kas vēl ir pārdomās, doties, vai nē?  Noteikti dodieties! Pasākuma noslēgumā – saulgriežu iegriešana!

Lai Jums skaisti svētki!

#BellaCulture

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska

Projektu “Kulinārijas mantojuma un tradicionālo arodu prasmju saglabāšana un attīstība” / “Preservation and promotion of culinary heritage and traditional craft skills”; saīsināti BELLA CULTURE; Nr. ENI-LLB-1-016 finansē Eiropas Savienība. Par šī ieraksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.