Projektu aktualitātes
Starptautiskie pasākumi sapulcināja amatniekus un kulinārā mantojuma sektora dalībniekus

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas  pašvaldības un nevalstiskā sektora organizācijas turpina īstenot kopīgu starptautisku projektu Nr.ENI-LLB-1-016 “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana”   (BELLA CULTURE) Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Projekta mērķis ir attīstīt un saglabāt reģionālo kulināro mantojumu un arodu prasmju tradīcijas.

14.maijā Minskā notika mācību seminārs, kurā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki no Latgales reģiona (Latvija), Anīkšču un Kupišķu rajoniem (Lietuva), Polockas, Zeļvas un Minskas rajoniem (Baltkrievija). Semināra sākumā projekta autore Tatjana Kozačuka iepazīstināja klātesošos ar projekta mērķiem, uzdevumiem, kā arī īsumā ieskicēja plānotās aktivitātes. Baltkrievijas lauku tūrisma asociācijas “Отдых в деревне” vadītāja Valērija Klicunova izstāstīja, kā lauku tūrisms, un tieši gastronomiskais tūrisms var labvēlīgi ietekmēt reģionu attīstību. Uz semināru ieradās arī Eiropas kulinārā mantojuma tīkla vadītājs Niclas Fjellstrom, kurš iepazīstināja klātesošos ar tīkla darbību, ēdināšanas sektora tendencēm, kā arī prioritārajiem virzieniem. Reģionālie tīkla koordinatori no Zviedrijas, Ukrainas un Latgales stāstīja par   pieredzi, darbojoties Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, popularizējot vietējo produkciju un sekmējot reģionālās identitātes stiprināšanu. Semināra 2.daļā profesors Tadeuš Novogrodskis iepazīstināja klātesošos ar Baltkrievijas nacionālās virtuves tradīcijām, to saglabāšanu un pielāgošanu mūsdienu dzīves apstākļiem. Karina Sitnika, ceļojumu centra “Поход в народ” dibinātāja dalījās pieredzē par mūsdienu  paaudzes vēlmēm un prioritātēm, plānojot savus ceļojumus. Savukārt Ilja Davidov, suvenīru uzņēmuma “Artsouvenirs.by” vadītājs iepazīstināja ar amatnieku reģistrācijas kārtību Baltkrievijā, kā arī dalījās pieredzē, kā pareizi strādāt, lai uzņēmējs tiktu pamanīts gan vietējā, gan ārzemju tirgū.

No 15. līdz 17. maijam Latvijas un Lietuvas amatnieki un kulinārā mantojuma sektora pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklējot Minskas un Grodņas reģionu objektus, iepazīstot šo reģionu kultūru, vēsturi, kulinārijas un amatniecības mantojumu, kā arī lauku tūrisma piedāvājumu. Programma bija ļoti piesātināta un daudzveidīga. Tika apmeklētas dažādas lauku saimniecības   – zirgu audzētava, stādu audzētava, mūzikas instrumentu darbnīca, bišu saimniecības un  amatnieku darbnīcas. Brauciena dalībniekiem bija iespēja izmēģināt sevi dažādos amatos. Tika taisīti māla svilpaunieki, lupatu lelles, pat izkalts pakavs. Baltkrievu amatnieki demonstrēja apbrīnojamu meistarību arī dažādu izstrādājumu izgatavošanā no salmiem, aušanā u.c. Un, protams, ēdiens. Tika degustēts Baltkrievu kulinārijas mantojums, kuru brauciena dalībnieki atzina par izcili garšīgu.

Latgali pieredzes apmaiņas braucienā pārstāvēja 34 dalībnieki – projekta koordinatori, Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki un citi mājražotāji, kā arī amatnieki. Pēc dalībnieku atsauksmēm – brauciens bija ļoti vērtīgs. Tika iegūti jauni kontakti, jauni draugi, nenovērtējama pieredze un jaunas idejas, ko realizēt, atbraucot mājās. Autotransporta pakalpojumus nodrošināja SIA “Ludzas Autotransporta uzņēmums”.

Nākamais projekta ietvaros paredzētais pasākums – starptautiskais kultūrvēstures festivāls “Sābri” notiks šī gada 22. jūnijā, Ludzā. Festivālā piedalīsies dalībnieki no visām projekta partneru teritorijām.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.