Sabiedrība
attēls

Sveicu novada iedzīvotājus Lāčplēša dienā!

Šodien aizdedzot sveces, godināsim cilvēkus, kuri cīnījās par to, lai nākamās paaudzes varētu dzīvot brīvā valstī.

Ludzas novada pašvaldības vārdā –
domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs

 

Attēls: No Ludzas novada pašvaldības arhīva. 2020. gada 11. novembris.