Projektu aktualitātes
att

Šī gada laika apstākļi radījuši daudz apgrūtinājumu tiem, kas kaut ko būvē. Ievilkās arī bērnu rotaļu iekārtu ierīkošana Ludzas novada Rundēnu ciemā – tika plānots tās uzstādīt vasaras vidū, bet laika apstākļu dēļ un konstrukciju piegādes aizkavēšanās dēļ to izdevās paveikt tikai rudens vidū.

Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektam “Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā“, Rundēnos tagad ir atvērta sporta trenažieru zāle un ir uzstādītas šūpoles, karuselis un smilšu laukumiņš ar soliņiem, skaitīkļiem un jumtiņu. Šādi nelieli projekti ļoti palīdz dažādot sabiedrisko dzīvi laukos, kur parasti nav lielas izvēles atpūtai.

Ludzas novada Rundēnu pagasta centrā – Rundēnu ciemā – dzīvo ap 50 bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Viena no iespējām, kur bērni var pavadīt brīvo laiku, bija vecs rotaļu laukums, kur padomju laikā tika uzstādītas metāla konstrukcijas. Dažas šo iekārtu detaļas jau ir nolietojušās, tāpēc iekārtas nav drošas, un savu estētisko kvalitāti tās jau sen ir zaudējušas. Protams, bērni tās izmanto, bet lielas intereses tās neizraisa. Lielākiem bērniem un pieaugušajiem vispār nav nekāda aprīkojuma sportošanai un vingrošanai.
Risinājums šo problēmu risināšanai ir ļoti vienkāršs un pat par sevi saprotams – novietot jaunas, pievilcīgas, drošas, interesantas iekārtas, kas būs pieejamas visiem bērniem, un piedāvāt pieaugušajiem un pusaudžiem iespēju vingrot un sportot, iegādājoties publiski pieejamus trenažierus. Pašvaldība cer, ka jaunās iekārtas stimulēs bērnus spēlēties svaigā gaisā un komunicēt vienam ar otru.

Projekts “Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā” (16-01-AL34-A019.2201-000005) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.