Sabiedrība Pašvaldība Vide
foto

Ludzas novadā ir vairāk nekā 100 dažādu ezeru. Lai padarītu šos ezerus pievilcīgākus makšķerniekiem, zvejniekiem un tūristiem, kā arī nodrošinātu to efektīvu izmantošanu rūpnieciskajā zvejā un makšķerēšanā, ir nepieciešams regulāri veikt zivju ielaišanu un pavairošanu. Tas palīdzēs padarīt ezerus pievilcīgākus makšķerniekiem, aktīvās atpūtas cienītājiem un tūristiem.

Šī gada martā notika zušu murdu izsole zvejai Cirmas ezerā. Izsoles rezultātā iegūtie līdzekļi tika novirzīti zušu pavairošanai. Cirmas ezerā tika ielaisti 11 000 zušu mazuļu, kuru svars bija no 5 līdz 10 gramiem.

Atgādinām, ka 2024. gada 3. aprīļa Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts projekta iesniegums "Zivju resursu pavairošana Zvirgzdenes, Cirmas un Dunākļa ezerā" Zandartu mazuļu ielaišana tiek plānota jūlijā.

Ludzas novada pašvaldība ir realizējusi vairākus zivju pavairošanas projektus:

  • 2014. gadā Pildas un Nirzas ezerā;
  • 2015. gadā Križutu ezerā;
  • 2017.gadā Nirzas ezerā;
  • 2021.gadā Dūnākļu, Dziļezerā un Pildas ezerā;
  • 2022.gadā  Zvirgzdenes ezerā, Nirzas ezerā, Cirmas ezerā;
  • 2023.gadā  Lielajā Ludzas ezerā ar 30 000 zandartu mazuļu.

2024. gadā projekta ietvaros tiek plānota 10 000 zandartu mazuļu ielaišana Zvirgzdenes ezerā, 8 000 zandartu mazuļu ielaišanu Dunākļa ezerā un 10 000 zandartu mazuļu ielaišanu Cirmas ezerā.

Kopēja projekta summa 9655.80 ar PVN (Zivju fonda finansējums – 7241.85 pašvaldības finansējums 25% jeb 2413.95 EUR).