Projektu aktualitātes

Koksne ir viens no senākajiem būvmateriāliem, kas ir zināmi cilvēkam; tas ir un būs viens no populārākajiem materiāliem būvdarbos un arodos. Tas ir ekoloģisks materiāls, to viegli apstrādāt. Bet cilvēku arī pievelk koksnes dabiskais skaistums, toņu dažādība un pat smarža. Kokapstrāde ir svarīgs arods Latgalē, kur daudzus priekšmetus izsenis izgatavoja no koka. Attīstās tehnoloģijas, bet nedrīkst pazaudēt arī senču mantojumu, tāpēc J.Soikāna Ludzas mākslas skolā tiek remontēts kokapstrādes kabinets, kuru izmantos audzēkņu apmācībām projekta “CraftWays” ietvaros.

Tiek remontēts J.Soikāna Ludzas mākslas skolas kokapstrādes kabinets
Koksapstrādes kabinets pirms remonta

Aprīlī tika uzsākti kabineta remontdarbi: tiks nomainīti logi un durvis, izlīdzinātas sienas un grīda, mainīta elektroinstalācija.

Remontdarbi procesā
Remontdarbi procesā

Būvdarbu veic SIA “Rēzeknes būvserviss”, un to plānotas izmaksas sastāda 22 339.96 EUR. Tehnisko dokumentāciju izstrādāja SIA “Rēzeknes nams”, un būvdarbus uzrauga SIA “RS Property”.

Kopējais projekta budžets ir 303 404.00 EUR, t.sk. ES finansējums: 273 063.60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā ir 107 225,58 EUR, t.sk. ES finansējums ir 96 503,02 EUR, valsts budžeta finansējums ir 5 361,28 EUR un Ludzas novada pašvaldības finansējums arī sastāda 5 361,28 EUR.

Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām. 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro. Vairāk par programmu.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.