Ceļi, satiksme
Tiks noteikts jauns bezmaksas maršruts Blontu pagastā

Šī gada 1. aprīlī, Sabiedriskā transporta padome lēma noteikt jaunu bezmaksas maršrutu Nr.6572 Ludza–Blonti–Degļeva, kā arī pārējos 60 reisus, kas tiek izpildīti 15 maršrutos, arī turpmāk nodrošināt bez maksas. Tāpat tika lemts uz eksperimenta laiku atklāt maršrutu Nr.5378 Valka–Gaujiena–Valka–Lugaži–Valka, pagarināt atsevišķus maršruta Nr.7480 Rīga–Bauska reisus līdz pieturai Rundāles pils, iekļaut kopējā maršrutu tīklā vairākus maršruta Nr.6165 Daugavpils–Ilūkste, Nr.6295 Ilūkste–Eglaines stacija–Subate, Nr.5573 Daugavpils–Cirši–Naujenes stacija un Nr.5575 Daugavpils–Biķernieki reisus, kā arī pagarināt vilciena maršruta Rīga–Tukums vakara ekspreša reisu līdz pieturai Tukums II. Padome tika iepazīstināta ar sabiedriskā transporta nozares rādītājiem pērn, kā arī ar plānoto reģionālā maršrutu tīkla apjomu 2023. gadā. Paredzēts, ka dotētā autobusu maršrutu tīkla apjoms būs 69,45 miljoni kilometru, bet vilcienu – 7,63 miljoni vilcienkilometri.

Sabiedriskā transporta padome lēma ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu arī maršrutā Nr.6572 Ludza–Blonti–Degļeva, jo tas atbilst noteiktajiem rentabilitātes rādītājiem bezmaksas maršrutu ieviešanai (valsts dotāciju īpatsvars maršruta uzturēšanai pārsniedz 85%, kā arī ieņēmumi no pārdotajām biļetēm ir mazāki par 15%), kā arī apdzīvotības blīvums Blontu pagastā ir mazāks par četriem iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru.

2021. gada 1. oktobrī 15 maršrutos (visos vai atsevišķos maršruta reisos) Alūksnes, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Ciblas, Ludzas, Dagdas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Ērgļu un Saldus novadā tika ieviests bezmaksas sabiedriskais transports. Izvērtējot pusgada rezultātus, tiks pieņemts lēmums visos šajos 60 reisos turpināt nodrošināt sabiedrisko transportu bez maksas. Visos bezmaksas reisos pasažieru skaits ir palielinājies – maršrutos, kur atsevišķi reisi tiek nodrošināti bez maksas, pasažieru skaits pieaudzis par 9%, bet maršrutos, kuros visi reisi ir bez maksas, – par 16%. Vislielākais pārvadāto pasažieru skaits bezmaksas bija maršrutā Nr.6552 Ludza–Konecpole–Zilupe–Ludza, Nr.6579 Rundēni–Nirza–Ludza un Nr.3034 Autoosta–Lugažu stacija–Autoosta. Savukārt vismazāk pasažieru pārvadāts maršrutā Nr.5497 Jēkabpils–Sunākste.

Bezmaksas sabiedriskais transports kopumā ir ieviests 60 reisos, kas iekļauti šādos maršrutos: Nr.6746 Saldus–Jaunauce, Nr.5265 Ludza–Cibla–Krivanda–Cibla–Ludza, Nr.5634 Ludza–Felicianova–Zilupe–Šķaune, Nr.6579 Ludza–Seiļi–Rundēni–Lauderi–Ludza, Nr.6552 Ludza–Zilupe–Konecpole–Ludza, Nr.6711 Alūksne–Dēliņkalns–Korneti–Alūksne, Nr.5048 Balvi–Upetnieki–Balvi, Nr.6444 Viļaka–Vecumi–Lavošnieki, Nr.6986 Jēkabpils–Mežgale, Nr.5497 Jēkabpils–Sunākste, Nr.6517 Ērgļi–Liepkalne–Sausnēja, Nr.3034 Autoosta–Lugažu stacija–Autoosta, Nr.6597 Smiltene–Strenči–Smiltene, Nr.6686 Smiltene–Trikāta–Strenči–Smiltene un Nr.6608 Rūjiena–Ipiķu skola–Rūjiena. Detalizētāka informācija par to, kuri reisi katrā maršrutā ir bez maksas, pieejama: 

Pasažieru ērtībām vilciena maršruta Rīga–Tukums reiss, kas Rīgā darbadienās tiek uzsākts plkst.17.45, tiks izpildīts līdz pieturai Tukums II (šobrīd tiek izpildīts līdz pieturai Tukums I).

Sabiedriskā transporta padome lēma uz eksperimenta laiku – trim mēnešiem – atklāt jaunu maršrutu Nr.5378 Valka–Gaujiena–Valka–Lugaži–Valka. Plānots, ka tajā tiks nodrošināti divi reisi otrdienās un divi – piektdienās. Tāpat padome lēma pagarināt atsevišķus maršruta Nr.7480 Rīga–Bauska reisus līdz pieturai Rundāles pils. Detalizētāka informācijai par gaidāmajām izmaiņām tiks publicēta tad, kad būs zināms datums, kad tās stāsies spēkā.

Ņemot vērā eksperimenta rezultātus maršrutā Nr.6165 Daugavpils–Ilūkste, Nr.6295 Ilūkste–Eglaines stacija–Subate, Nr.5573 Daugavpils–Cirši–Naujenes stacija un Nr.5575 Daugavpils–Biķernieki, padome pieņēma lēmumu reisus iekļaut kopējā maršrutu tīklā.

  • Maršruta Nr.6165 Daugavpils–Ilūkste reiss, kas Ilūkstes autoostā tiek uzsākts plkst.6.40 un 7.45, bet Daugavpils autoostā – plkst.7.45 un 9.20, tiks izpildīts katru dienu.
  • Maršruta Nr.5573 Daugavpils–Cirši–Naujenes stacija reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts plkst.7.10 un 20.00, bet pieturā Naujenes stacija – plkst.7.45 un 20.35, tiks izpildīts katru dienu. Autobuss, kas no Daugavpils autoostas izbrauc plkst.20.50, kursēs darbadienās.
  • Maršruta Nr.6295 Ilūkste–Eglaines stacija–Subate reiss Ilūkstes autoostā darbadienās tiks uzsākts plkst.6.00.
  • Maršruta Nr.5575 Daugavpils–Biķernieki reiss Daugavpils autoostā katru dienu tiks uzsākts plkst.5.50.

2022. gada 1. janvārī reģionālajā maršrutu tīklā bija 1038 maršruti ar 6920 reisiem, tai skaitā divi komerciālie maršruti ar 81 reisu. Dotētajā maršrutu tīklā paredzamai nobraukums šogad ir 71,95 miljoni kilometru. Savukārt 2023. gadā plānotais reģionālā autobusu maršrutu tīkla apjoms sastāda 69,45 miljonus kilometru. Tāpat šā gada sākumā bija 11 vilciena maršruti ar 379 reisiem. Kopējais plānotais nobraukums – 6,28 miljoni vilcienkilometru, kas, salīdzinot ar 2021. gadu, ir par 5,5% vairāk. Savukārt 2023. gadā plānotais vilcienu nobraukums sastāda 7,63 miljonus vilcienkilometru.

Sabiedriskā transporta padome tika iepazīstināta ar nozari raksturojošajiem rādītājiem 2021. gadā. Pērn reģionālo maršrutu autobusos tika pārvadāti 16,85 miljoni pasažieru, bet vilcienos – 11 miljoni pasažieru, kas ir par attiecīgi 16% un 14% mazāk, salīdzinot ar 2020. gadu, un par 43% un 40% mazāk, salīdzinot ar 2019. gadu. Savukārt reģionālā maršrutu tīkla apjoms jeb autobusu nobraukums pērn bija 72,8 miljoni kilometru, kas ir par 1,5% mazāk nekā 2020. gadā un par 7% mazāk nekā 2019. gadā. Reģionālajos maršrutos Rīgas reģionā pērn pārvadāti 3,9 miljoni pasažieru, Vidzemes reģionā – 2,1 miljons pasažieru, Latgales reģionā – 1,41 miljons, Zemgales reģionā – 1,47 miljoni, bet Kurzemes reģionā – 1,73 miljoni pasažieru.

Informācijas avots: LV portāls