Pašvaldība
sēdes biedri

15. martā Ludzas novada pašvaldībā norisinājās nu jau otrā tradicionālo konfesiju padomes sēde. Tās laikā tika apzinātas draudžu vajadzības, konfesiju pārstāvji iepazīstināti ar pašvaldības atbalsta iespējām, kā arī diskutēts par turpmāko sadarbību.

Sēdē piedalījās Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Silicka, Ludzas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Līga Mežule, Ludzas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas priesteris Sergejs Kiričenko, Zilupes Jēzus Sirds draudzes un Pasienes Svētā Dominika draudzes prāvests Vitālijs Filipenoks, Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudzes vikārs Lauris Kārklis, kas pārstāv draudzi prāvesta Rodiona Doļas prombūtnē. Luterāņu draudzi pārstāvēja Rūta Sanžerevska un Aina Zandere.

Tikšanās laikā Ludzas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Līga Mežule informēja klātesošos par šī gada budžetu. Pašvaldība arī šogad turpina atbalstīt reliģiskās organizācijas, līdzīgi, kā iepriekšējo gadu, tam tiek atvēlēti 20 000 EUR.

2022. gadā ar pašvaldības atbalstu īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, kā piemēram Pildas katoļu draudze pieteica līdzfinansējumu Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošanai, Malnavas katoļu draudze līdzfinansējumu izmantoja Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcas vēsturiskā centra atjaunošanas darbiem. Ludzas katoļu draudzē pieteikts finansējums ērģeļu atjaunošanas darbiem. Piešķirts līdzfinansējums iekštelpu remontam Kārsavas Sirdsskaidrās Eufrosīnijas pareizticīgajā baznīcā. Ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek atjaunota Mežvidu Romas katoļu baznīcas fasāde.

Uz doto brīdi noskaidrotas šī gada vajadzības, lielākoties tās ir saistītas ar baznīcu labiekārtošanas darbiem, kā piemēram, Ludzas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcai nepieciešami papildu līdzekļi būvmateriālu iegādei galvenā kupola, zvanu torņa un fasādes remontdarbiem. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas baznīcā nepieciešams finansējums torņa logu maiņai, tā kā vecā koka logu konstrukcija jau ir novecojusi. Kārsavas Augšāmcelšanās evanģēliski luteriskā baznīcā nepieciešams fasādes remonts.

Tāpat regulāri tiek atbalstīti pieteikumi baznīcu dekorēšanai kādiem konkrētiem svētkiem vai dažādu pasākumu organizēšanai.

Sēdes laikā izskanēja ierosinājums Ludzas novadā organizēt labdarības pasākumu “Lūgšanu brokastis”. Tas ir vērienīgs pasākums, kur tiek vākti līdzekļi kādam cēlam mērķim. Pasākumā ierasti piedalās dažādu jomu, konfesiju pārstāvji. Latvijā Lūgšanu brokastu tradīcija aizsākās 2005. gadā. Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek vairāk nekā 40 valstīs, tostarp arī Igaunijā un Lietuvā. Arī blakus novados jau vairākkārt tika rīkoti šādi pasākumi, tāpēc nolemts pirmo reizi organizēt šādu pasākumu arī Ludzas novadā.

Tradicionālo konfesiju padome, ar mērķi uzklausīt novadā esošo tradicionālo reliģisko konfesiju problēmas un palīdzēt rast tām atbilstošus risinājumus, izveidota pērnā gada vasarā.

Par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Ināra Silicka. Padomē pārstāvētas katoļu, pareizticīgo un luterāņu draudzes. Padomes priekšsēdētājas vietnieks ir Ludzas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas priesteris Sergejs Kiričenko.

Luterāņus pārstāv Mārtiņš Vaickovskis - Kārsavas evaņģēliski luteriskās draudzes prāvests. Katoļticīgos pārstāv divi biedri  - Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudzes prāvests Rodions Doļa un Vitālijs Filipenoks, Zilupes Jēzus Sirds draudzes un Pasienes Svētā Dominika draudzes prāvests.

Pašvaldība aicina atsaukties arī citu novadā esošo konfesiju pārstāvjus, kam būtu interese iesaistīties padomes darbā, rakstot uz e-pastu: pasts@ludzasnovads.lv