Ilustratīvs attēls
logo

Izmanto izdevību un pievienojies tiešsaistes vingrošanas nodarbībām kopā ar treneri Ingu Bleideri. Nodarbību grafiks:

  • 24.11.2023. plkst. 20:00
  • 25.11.2023. plkst. 10:00
  • 26.11.2023. plkst. 10:00 un 20:00
  • 27.11.2023. plkst. 20:00
  • 29.11.2023. plkst. 20:00

Mērķgrupa – ikviens interesents.

Nodarbības ilgums – 1 stunda.

Pieslēgšanās saite: https://us05web.zoom.us/j/81477307371?pwd=Nc4Hui4IkR647acUzobVMstyiZWTFN.1

Dalība pasākumos ir bezmaksas!

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.