Projektu aktualitātes

2021. gada 7. jūnijā tika atsākti būvdarbi Pildas pamatskolas stadionā, pārbūvējot  stadiona skrejceliņus, ieklājot mākslīgo segumu.

Darbi tiek veikti projekta “Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu seguma atjaunošana” (Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000005) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programma 2014. -2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir, izveidojot stadiona skrejceļu ar mākslīgo segumu, radīt jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm Pildas pagastā, kas veicinātu iedzīvotāju veselības nostiprināšanu, fiziskā spēka attīstīšanu un vēlmi iesaistīties vietējā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanā, vienlaicīgi palielinot vietas potenciālu un pievilcību, kā arī veicinot sporta un aktīvās atpūtas tūrismam pievilcīgas vides veidošanu. Investīcijas stadiona skrejceliņu pārbūvē ir  ieguldījums ikviena Pildas pagasta iedzīvotāja ikdienā fizisko aktivitāšu paplašināšanai.

Plānots, ka stadiona skrejceliņu atjaunošanas darbi tiks pabeigti līdz 2021. gada 1. jūlijam.

Projekta kopējā summa ir 62 036,81 EUR, t.sk. ES finansējums 45 000,00 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv