Projektu aktualitātes

Noslēdzies Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pirmais posms.

Ludzas un Ciblas novadu apvienība darbu projektā uzsāka 2017. gada 1. martā. Projektā kā izmēģinājumskolas tika iesaistītas Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2. vidusskola, Ludzas novada vakara vidusskola, Ludzas Mūzikas pamatskola un Pildas pamatskola no Ludzas novada, Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola no Ciblas novada. Karjeras atbalsta pasākumos piedalījās arī Istras vidusskolas 7. – 12. klašu skolēni un 7. – 9. klašu skolēni no Nirzas pamatskolas un Ezersalas internātpamatskolas.

Apgūtais projekta finansējums pirmajā posmā no 1. marta līdz 31. augustam ir 14325,74 eiro, darbu uzsākuši trīs pedagogi-karjeras konsultanti, notikuši desmit karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kuros kopējais iesaistīto skolēnu skaits bija 1550.

Tie ir skaitļi, aiz kuriem slēpjas radošas un izzinošas nodarbības, braucieni uz meistarklasēm un atvērto durvju dienām, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Interesants karjeras attīstības atbalsta pasākums visām projektā iesaistītajām skolām bija TehnoBusa nodarbības, kurās skolēniem bija iespēja iepazīties ar mūsdienīgām mašīnbūves, metālapstrādes un elektronikas iekārtām, noskaidrot, kādas ir svarīgākās profesijas un specializācijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kur tās apgūt un kur strādāt. Ar mērķi iepazīt tehnisko nozaru profesijas notika arī Tehniskās jaunrades dienas “Izzini, pēti, eksperimentē” Ludzas pilsētas ģimnāzijā un Ludzas 2. vidusskolā, kurās skolēni, iesaistoties ķīmijas, fizikas, elektronikas un citos eksperimentos, varēja apjaust, kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas, lai varētu veidot savu karjeru tehniskajās nozarēs.

Seno arodu – peterņu pīšanas, aušanas, maizes cepšanas un mūzikas instrumentu gatavošanas – noslēpumus centās apgūt sākumskolas bērni, bet lielākie brauca uz Atvērto durvju dienām Malnavas un Valsts robežsardzes koledžās, apmeklēja reģionālo izstādi “Izglītība un karjera” Rēzeknē.

Par friziera darbā nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un fizisko izturību Ciblas, Pušmucovas un Ezersalas bērniem stāstīja friziere R. Ivone, taču vairāk par stāstījumu bērnus aizrāva praktiskās nodarbības, kurās savas darba prasmes rādīja gan pati friziere, gan roku izmēģināja arī paši skolēni. 

Arī jaunajā mācību gadā projekta aktivitātes turpināsies. Pedagogi-karjeras konsultanti I. Labāne un E. Rimicāne jau plāno jaunus pasākumus, kuru mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību, veicināt izpratni par tālākās izglītības iespējām, mācīties veikt savu pašnovērtējumu, lai nākotnē spētu izvēlēties profesiju vai nodarbošanos atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Inese Romanova,

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe, projekta koordinatore

karjeras_projekta_logo.jpg

 

img_8041.jpg
Pušmucovs pamatskolas skolēni Dairis Kazinieks,Kristers Sviklāns un Adriāns Paurāns vēro kā Ilutai Jakovļevai to frizieres Rutas Ivones meistardarbs.
img_8041.jpg
Ludzas 2.vidusskolas skolēni Amatnieku centrā izmēģina senos arodus
img_8041.jpg
MC BUTS friziere R.Ivone stāsta par savu profesiju ,rādot visu nepieciešamo