Pašvaldība
attēls

2022.gada 28.decembrī Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis apmeklēja Valsts robežsardzes Opoļu robežsardzes nodaļu. Vizītes laikā Valsts robežsardzes priekšnieks pasniedza goda rakstu Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Edgaram Mekšam par aktīvu sadarbību un atbalstu Valsts robežsardzes popularizēšanā un atpazīstamības sabiedrībā veicināšanā.

Tāpat arī vizītes laikā ministrs iepazinās ar dienesta organizāciju un robežkontroles punktu modernizācijas gaitu pārvalžu struktūrvienībās, tika veikta noteiktu zaļās robežas posmu apsekošana un izbūvētā žoga apskate uz Latvijas – Baltkrievijas robežas, tāpat tika apmeklēta arī Latvijas – Krievijas robeža.