Pašvaldība
Ilustratīvs attēls

Nākamā gada budžeta pieņemšana, izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, ceļu infrastruktūras izaicinājumi un citas aktualitātes ir jautājumi, par kuriem nupat Ludzas novada pašvaldības vadība diskutēja ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu. Reģionālās vizītes laikā ministre viesojās arī pilsētas peldbaseinā, apmeklēja ražošanas kompleksu bijušās Ludzas linu fabrikas teritorijā, pilsdrupas un Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru.

Emocionāli, sirdssilti un visām pusēm vērtīgi – tā tikšanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu raksturo Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra darbinieki un klienti. Vizītes gaitā ministre vērtēja centra darbību un piedalījās Mārtiņdienas svinību aktivitātēs.

Tatjana Sošnikova Ludzas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja

Mums ir ar ko lepoties, pirmkārt, ar mūsu bērniem, ar mūsu klientiem, mums bija ko parādīt. Mūsu darbiņi. Viņi arī varēja redzēt, kas pie mums notiek katru dienu. 00:45 + 02:12 Sveču liešanas, ziepju veidošanas telpa, tad arī aušanas un šūšanas telpa, kur top mūsu skaistie un unikālie darbiņi. Arī bija parādīta virtuve, kur regulāri divas reizes nedēļā notiek kulinārijas nodarbības.

Inga Bērziņa VARAM ministre

Cilvēki, kas šeit strādā, tiešām dara tādu svētīgu darbu un dara to ar ļoti lielu mīlestību. Redzam, ka šeit ir arī daudz strādājusi arī pašvaldība, lai gan pieaugušajiem, gan bērniem, kuri šeit atnāk, lai viņiem rastos tāda kā māju sajūta un, lai viņi justos šeit gaidīti, gan varētu piedalīties nodarbībās.

Reģionālajā vizītē apmeklēti arī vairāki citi pašvaldības infrastruktūras objekti un uzņēmējdarbības punkti.

Inga Bērziņa VARAM ministre

Mēs apmeklējām arī industriālo teritoriju Ludzā, kur, manuprāt, arī šobrīd ir ieguldīts Eiropas finansējums, bet tuvākajā laikā ir gaidāms, ka ienāks ražotājs “Ludza wood” un būs Ludzas novada un apkārtnes iedzīvotājiem vismaz 50 darbavietas kokapstrādes jomā. Tāds ļoti patīkams pārsteigums bija arī Ludzas peldbaseins.

Apmeklējot Ludzas novadu diskutēts arī par pašvaldības ikdienas lielākajiem izaicinājumiem, aktualizēti skolu tīkla optimizācijas un interešu izglītības, ceļu sakārtošanas un budžeta pieņemšanas jautājumi.

Edgars Mekšs Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Priekš pašvaldībām tas ir tāds šogad izaicinājums, ir izdevumu pieaugums un daudzām pašvaldībām nepietiek to līdzekļu. Ludzas novada pašvaldībai ir labāka situācija tādā ziņā, ka mums ir budžeta pieaugums salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. Varbūt tā budžeta sabalansēšana būs vienkāršāka.

Tāpat liela vērība pievērsta investīciju piesaistei un drošības jautājumiem Austrumu pierobežā.

Inga Bērziņa VARAM ministre

Kas satrauc? Tad laikam pirmie ir jāsauc ceļi. Tā ir ceļu infrastruktūra, kura ir aktuāla visām pašvaldībām. Noteikti gribētos uzsvērt šo Austrumu pierobežas sajūtu. Šī sajūta ir citādāka, nekā tiem, kuri dzīvo Rīgā vai arī Latvijas rietumu pusē. Šie robežsargi, kuri visticamāk dzīvo tepat blakus ģimenēs un, kuriem jāiet sargāt robežu un, kuri to situāciju izjūt tā kā asāk. 02:35 Pārrunājām arī, kas šajā jautājumā būtu darāms.

Edgars Mekšs Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Tā situācija ir specifiska mūsu pašvaldībām, kas šeit atrodas. Arī valsts līmenī domā par īpašām programmām, lai atbalstītu pierobežu, jo tas ir arī drošības jautājums un tas ir ļoti svarīgi, ka arī no ministres puses ir izpratne par šiem jautājumiem. Gatavojamies nākamgad ieviest noteiktus pasākumus, lai mūsu dzīvi šeit uzlabotu Ludzas novadā, Balvu novadā, Krāslavas novadā, kam ir tā ārējā Eiropas Savienības robeža.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ar darba grupu reģionālajās vizītēs dosies arī turpmāk. Viņa uzsver, ka ir svarīgi ieklausīties Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumā tikties ar iedzīvotājiem uz vietas un tikai tad pieņemt vai noraidīt valsts mēroga lēmumus vai noteikumus.