Sociālais atbalsts
attēls

Ludzas novada pašvaldība aicina vecākus, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes un nav reģistrēti rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieteikties Ziemassvētku dāvanu paciņas saņemšanai līdz 2022.gada 15.decembrim, iesniedzot iesniegumu:  

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ludzā

Adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā,

Tālruņi: +371 65707499

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kārsavā

Adrese: Vienības iela 53, Kārsavā, Ludzas novads

Tālrunis: +371 66954905

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Blontu pagastā

Adrese: Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads

Tālrunis: +371 66954814

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zilupē

Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads
Tālrunis: +371 66954886

Pieteikumus ar drošu elektronisko parakstu aicinām sūtīt uz e-pastu pasts@ludzasnovads.lv

 Informācija daudzbērnu ģimenēm

Ludzas novada Sociālais dienests informē, ka daudzbērnu ģimenēm, kuras 2022.gadā vēl nav iesniegušas iesniegumu vienreizēja pabalsta (50 euro par katru bērnu) saņemšanai, lūgums to izdarīt, iesniedzot iesniegumu Ludzas novada Sociālajā dienestā klātienē vai nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socdienests@ludzasnovads.lv