Bērni Pašvaldība
foto

Ludzas novada pašvaldība aicina vecākus, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes un nav reģistrēti rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieteikties Ziemassvētku dāvanu paciņas saņemšanai līdz 2023. gada 15. decembrim, iesniedzot iesniegumu:  

 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ludzā
  • Adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, 
  • Tālrunis: 65707499
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kārsavā
  • Adrese: Vienības iela 53, Kārsavā, Ludzas novads
  • Tālrunis: 66954905
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Blontu pagastā
  • Adrese: Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads
  • Tālrunis: 66954814
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Zilupē
  • Adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads
  • Tālrunis: 66954886

Pieteikumus ar drošu elektronisko parakstu aicinām sūtīt uz e-pastu - pasts@ludzasnovads.lv

Informācija daudzbērnu ģimenēm

Ludzas novada Sociālais dienests informē, ka daudzbērnu ģimenēm, kuras 2023.gadā vēl nav iesniegušas iesniegumu vienreizēja pabalsta (50 euro par katru bērnu) saņemšanai, lūgums to izdarīt, iesniedzot iesniegumu Ludzas novada Sociālajā dienestā klātienē vai nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socdienests@ludzasnovads.lv

Piesakoties pabalstam, daudzbērnu ģimenes statusa apliecināšanai nepieciešams uzrādīt derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene". Iesniegumu nosūtot elektroniski vai pa pastu, jāpievieno derīgas kartes kopiju – apliecības abas puses ar redzamu apliecības numuru un bērnu vārdiem, uzvārdiem, kuri iekļauti kā daudzbērnu ģimenes bērni.