Izglītība
Vēl viens solis uz priekšu: Mākslas skolā ir izremontēts kokapstrādes kabinets

Darbs ar koku pārsvarā interesē vīriešus, lai gan darba rezultātus – dažādus izstrādājumus – augsti novērtē arī sievietes. Un tas nav nekāds brīnums – no koka mūsu senči izgatavoja traukus, rotājumus, ikdienā nepieciešamos darbarīkus.

Daudziem vīriešiem, kuri bieži darbojas savā garāžā vai darbnīcā, būs pazīstama aina, ko var redzēt fotogrāfijā. Veca elektroinstalācija, senseni darbgaldi. Un tā gribas gaišas telpas ar jauniem darbgaldiem, precīziem un moderniem darbarīkiem! Bet tas ir dārgs prieks, ne katrs var sev to atļauties.

attēls
J.Soikāna Ludzas mākslas skolas kokapstrādes kabinets pirms remonta

Un tagad ielūkosimies citā attēlā.

Tas ir tas pats kabinets tikai pēc dažiem mēnešiem. Labi izgaismota, gaiša telpa, ar jaunām mēbelēm un iekārtām. Tas viss kļuvis iespējams, pateicoties projektam “Tradicionālo prasmju saglabāšana un popularizēšana jauno amatnieku apmācībā pārrobežu sadarbībā starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģioniem”, ko Ludzas novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Baltkrievijas (Glubokoje un Novopolocku) un Lietuvas (Moletai) partneriem. Pateicoties projektam piešķirtajiem līdzekļiem, pilnībā mainījies J.Soikāna Ludzas mākslas skolas kokapstrādes kabinets, kurā tagad skola varēs īstenot kokapstrādes stundas. Projektā ir paredzēts iesaistīt jaunus amatniekus, kuri apgūs kokapstrādes iemaņas un iegūs zināšanas par Latgales krucifiksiem.

Mācībām tika iegādātas jaunas mēbeles – darbgaldi un taburetes – un jaudīgas, modernas iekārtas, piemēram, lāzera gravēšanas iekārta, kura ir tik liela, ka to pat nācies ievietot atsevišķā telpā.

attēls
Lāzera gravēšanas iekārta

Diemžēl pandēmijas COVID-19 dēļ partneri nevarēs tikties klātienē, bet katrs partneris priekš sevis kaut ko iegūs, un tas būs ne tikai aprīkojums. Partneri mācīs vietējos arodus jauniem amatniekiem (Novopolocka – pat  visiem interesentiem), un jau sen ir zināms, ka mācībās abas puses ir ieguvēji: mācot citus, tu mācies arī pats.

Kopējais projekta budžets ir 303 404.00 EUR, t.sk. ES finansējums: 273 063.60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā ir 107 225,58 EUR, t.sk. ES finansējums ir 96 503,02 EUR, valsts budžeta finansējums ir 5 361,28 EUR un Ludzas novada pašvaldības finansējums arī sastāda 5 361,28 EUR.

Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām. 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro. Vairāk par programmu.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.