Kultūra
Viņas nāk un saka: “Mēs gribam dejot trakāk!”

Sestdien, 7. maijā plkst 16.00 Mežvidu kultūras namā norisināsies līnijdeju koncerts “Viņas nāk un saka: “Mēs gribam dejot trakāk!“”, atzīmējot līnijdeju kolektīva “Chilly Cha Cha” 18 gadu pastāvēšanas jubileju. 

Līnijdeju kolektīvs “Chilly Cha Cha” savu pirmo soli līnijdejās uzsāka 2004. gadā un joprojām turpina popularizēt līnijdejas mākslu, piedaloties sava novada un kaimiņu novadu rīkotajos pasākumos – Latvijas līnijdejotāju olimpiādē Rīgas kausā Baložos, VII līnijdejotāju nometnē Viļānos, Rugāju un Kārsavas novada svētkos, līnijdeju festivālā Audriņos “Zem laimes lietussarga”, līnijdeju draugu saietā Mežvidos un daudz kur citur. Līnījdeju kolektīva viena no svarīgākajām rakstura iezīmēm ir stabilitāte – visus šos astoņpadsmit gadus kolektīva sastāvs praktiski nav mainījies un to nemainīgi vada zinošā un mērķtiecīgā deju kolektīvu vadītāja Anita Turlaja. Tā ilgus gadus, dejojot blakus plecu pie pleca, dejotājas ir iemācījušās sadarboties, gūt prieka devu, uzlādēties, veidot sava pagasta un novada kultūrtelpu!

Fotogrāfiju avots: Latvijas kultūras datu portāls 

Līnijdeju grupa “Chilly Cha Cha” uzstājoties Kārsavas “Krosta” estrādē  

Video no līnijdeju grupas “Chilly Cha Cha” 15 gadu jubilejas 2018.gadā, kur kopā ar citiem reģiona kolektīviem draudzīgā ritmā tika izdejotas dažāda rakstura un līmeņu līnijdejas:

Visi mīļi gaidīti 7.maijā Mežvidu kultūras namā, kur vienosimies pozitīvās emocijās un kustību priekā, ko sniedz deja!

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Antra Barkāne