Sabiedrība Noderīgi
traktors

2023. gada pavasara/vasaras sezonā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) dosies veikt valsts tehnisko apskati traktortehnikai (turpmāk – TR) maksimāli tuvu tās atrašanās vietai. Ludzas novadā pēc noteikta grafika skati varēs iziet jau no aprīļa mēneša.

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Ludzas novadā 2023. gadā
Novads Apdzīvotā vieta Datums Laiks  Datums Laiks Norises vieta
Ludzas Blonti 03.apr 10:10 22.maijs 9:00 Pie darbnīcām Blonti, Kluba iela 12
Pušmucova 03.apr 11:45 22.maijs 10:45 Pie pagasta pārvaldes Pušmucova, Skolas iela 1
Ludzas Mērdzene 03.apr 13:00 22.maijs 12:00 Pie MRS kokzāģētavas Mērdzenē
Šalaji 03.apr 14:00 22.maijs 13:00 Pie darbnīcām Šalaji
Pudinava 03.apr 15:00 22.maijs 14:00 Pie darbnīcām Pudinavā
Ludzas Martiši 05.apr 10:05 24.maijs 10:05 Pie pagasta pārvaldes Martišos, Ludzas iela 16
Istalsna 05.apr 14:00 24.maijs 14:00 Pie darbnīcām Istalsnā
Tutāni 05.apr 13:00 24.maijs 13:00 Pie darbnīcām Tutānos
Cirmas  05.apr 13:30 24.maijs 13:30 SIA teritorijā Bekons
Ludzas Salnava  06.apr 9:30 01.jūn 10:30 Pie darbnīcām Salnavā, Parku iela 4
Ruskulova 06.apr 12:30 01.jūn 12:30 Pie veikala Ruskulovā
Mežvidi 2 06.apr 14:00 01.jūn 14:00 Pie Līvānu mājām Mežvidi 2
Ludzas Zaļesje 12.apr 10:30 02.jūn 10:30 Pie ceļa Zilupe - Pasiene
Ploski 12.apr 15:00 02.jūn 15:00 Pie ceļa Zilupe - Ļauderi
Pasiene 12.apr 11:30 02.jūn 11:30 Pie darbnīcām Pasienē
Šuškova 12.apr 13:30 02.jūn 13:30 Pie divstāvu mājas Šuškovā
Ludzas Goliševa 13.apr 10:30 05.jūn 10:30 Pie darbnīcām Goliševā
Ļemeševa 13.apr 14:00 05.jūn 13:00 Pie darbnīcām Ļemeševa
Ludzas Pilda 17.apr 10:15 08.jūn 10:15 Pie darbnīcām Pildā
Ņukši 17.apr 13:00 08.jūn 13:00 Pie darbnīcām Ņukšos
Pureņi  17.apr 14:00 08.jūn 14:00 Pie darbnīcām Pureņos
Auziņi 17.apr 15:00 08.jūn 15:00 Pie darbnīcām Auziņos
Ļauderi 19.apr 10:30 09.jūn 10:30 Pie pagasta pārvaldes Ļauderos, Bērzu iela 3
Rundēni 19.apr 12:00 09.jūn 12:00 Pie darbnīcām Rundēnos
Pakalne 19.apr 13:00 09.jūn 13:00 Pie ceļa Ludza -Pakalne
Vecsloboda 19.apr 14:00 09.jūn 14:00 Pie darbnīcām Istrā
Pikava 20.apr 10:20 12.jūn 10:20 Pie ceļa Ludza-Zilupe
Briģi 20.apr 11:00 12.06. 11:00 Pie darbnīcām Briģos
Jučeva 20.apr 12:00 12.jūn 12:00 Pie darbnīcām Jučevā
Nirza  20.apr 12:30 12.jūn 12:30 Pie pagasta pārvaldes Nirzā
Raipole 20.apr 14.00 12.jūn 14:00 Pie ceļa Nirza - Rundāni
Ludzas Zvirgzdene 24.apr 9:00 14.jūn 9:00 Pie pagasta pārvaldes Zvirgzdenē
Lauči 24.apr 9:30 14.jūn 9:30 Pie bijušās fermas Laučos
Lucmuiža 24.apr 10:00 14.jūn 10:00 Pie darbnīcām Lucmuižā
Cibla 24.apr 11:00 14.jūn 11:00 Pie pagasta pārvaldes Ciblā Muižas iela 6
Felicianova 24.apr 12:00 14.jūn 12:00 Pie darbnīcām Felicianova, Vecā iela12
Ozipine 24.apr 13:00 14.jūn 13:00 Pie veikala Ozupine
Līdumnieki 24.apr 14:00 14.jūn 14:00 Pie pagasta pārvaldes Līdumniekos 
Ludzas Malnava 26.apr 12:00 15.jūn 12:00 Malnavas koledžas ter. Malnavā Kļavu iela 5
Mežvidi  27.apr 12:00 16.jūn 12:00 Pie darbnīcām Mežvidos

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t. sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, TR un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas TR vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Tehniskā apskate tiek veikta TR pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika, iespējami tuvu tās atrašanās vietai vai arī individuāli, izsaucot inspektoru uz TR atrašanās vietu, kas īpaši ērti ir tiem saimniekiem, kuriem jāiet tehniskā apskate vairākām vienībām vai arī kopā ar kaimiņa vienībām. VTUA izziņotajā valsts tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura TR vienība tehniskās apskates veikšanai.

Lai mazinātu drošības apdraudējuma riskus, kurā iesaistīta TR, ar 2023. gada 1. janvāri stājās spēkā papildinātas tehniskās apskates prasības:

  • TR un tās piekabe, kuras izgatavotāja noteiktais maksimālais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h, jābūt aprīkotām ar pazīšanas zīmi “Lēngaitas transportlīdzeklis”;
  • aizmugurē pie piekabes un puspiekabes, kuru garums, ieskaitot jūgierīci, pārsniedz astoņus metrus, kā arī pie piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas, jāaprīko ar  pazīšanas zīmi – dzeltens gaismu atstarojošs taisnstūris ar sarkanu fluorescējošu apmali.

Turpmāk vairāk tiks pievērsta uzmanība arī TR un tās piekabju galveno lukturu un atstarotāju novietojumam.

VTUA lauksaimniekus arī aicina savlaicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Darbības jomas”, apakšsadaļā “Smidzinātāju pārbaudes”.

Valsts tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas TR un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Savukārt ceļu satiksme ir it visur, kur iespējama braukšana, tas ir, arī uz laukiem, teritorijās, fermās, objektos u.c.. Tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī, lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, TR un tās vadītāju informācijas sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.