Sabiedrība

“Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs” (Lk 2:10–11)

25. decembris ir Kristus dzimšanas svētki, diena, kas veltīta Dieva Dēla cilvēktapšanas piemiņai “Dāvida” pilsētā. Visiem ir pazīstami vienkāršie Dieva Dēla dzimšanas apstākļi. Viņš tika guldīts nevis greznā šūpulī, bet gan lopu silītē, pirmie ļaudis, kurus eņģeļi aicināja sveikt jaundzimušo Mesiju, bija ganiņi – vienkāršākie un pazemīgākie tālaika cilvēki. Tas mums atgādina, ka nav jābūt lielam, varenam un veiksmīgam, lai Dievs mums pievērstu uzmanību. Kristus ir nācis pie visiem, Viņš ir dzimis un vēlāk miris pie krusta par katru no mums! Kristus cilvēktapšanas noslēpuma dziļums nekad netiks izsmelts. Daudziem ir mīļa īpašā Ziemassvētku noskaņa, taču īsteni ticīgam cilvēkam būs svarīga nevis emocionālā vai sentimentālā svētku pieredze, bet gan iespēja katrreiz saprast kaut ko jaunu no Jēzus Kristus dziļākās būtības. Franču karmelīte sv. Elizabete no Trīsvienības ir teikusi: “Katrs mirklis mums ir dots, lai arvien vairāk iesakņotos Dievā”. Kristus piedzimšanas svētki ir īpaši svētīgs laiks, lai šo derīgo padomu īstenotu savā dzīvē. 

Dievkalpojumu kārtība Ludzas novada katoļu draudzēs 23.-29. decembrī

Ludzas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas katoļu draudzē

23. decembrī plkst. 8.00 – Sv. Mise. 
24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 8.00 – Rorātu Sv. Mise Dievmātes godam. Plkst. 20.00 – Vigīlijas Sv. Mise.
25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 10.00 – Kristus piedzimšanas svētku dienas Sv. Mise. Pēc Sv. Mises notiks svētdienas skolas bērnu Ziemassvētku uzvedums. 
26. decembrī (Sv. Stefāns, pirmmoceklis) plkst. 10.00 – Sv. Mise (tiek svētītas auzas sējai). 
27. decembrī (Sv. Jānis, apustulis un evaņģēlists) plkst. 18.00 – Sv. Mise (šodien svēta sauso vīnu un sulas).
28. decembrī (Sv. nevainīgie bērniņi), plkst. 8.00 – Sv. Mise.
29. decembrī plkst. 17.00 – Adorācija, plkst. 18.00 – Sv. Mise.

Malnavas Rožukroņa Dievmātes katoļu draudzē 

23. decembrī plkst. 8.00 – Sv. Mise. 
24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 18.00 – Ziemassvētku vigīlija.
25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 9.00 – Ganiņu Sv. Mise.                           
26. decembrī plkst. 10.00 –  (Sv. Ģimene) svētība ģimenēm.         
27. decembrī plkst. 10.00 –  (Sv. Apustulis Jānis) vīna, sulu svētīšana.                                            

Ruskulovas Lurdas Dievmātes Romas katoļu baznīcā 

24. decembrī plkst. 15.00 – Ziemassvētku vigīlija.                       

Salnavas Svētā Jāņa katoļu draudzē

25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 11.00 – Ganiņu Sv. Mise.                                

Zilupes Jēzus Sirds katoļu draudzē 

23. decembrī plkst. 18.00 – Sv. Mise.
24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 21.00 – Vigīlijas Sv. Mise.
25. un 26. decembrī dievkalpojumu nebūs.
27. decembrī plkst. 18.00 –  sausā vīna un sulu svētīšana sv. ap. Jāņa evaņģēlista godam.
28. decembrī plkst. 18.00 – Sv. Mise.
29. decembrī plkst. 18.00 – Sv. Mise.

Pasienes Svētā Dominika katoļu draudzē

24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 16.00 – Vigīlijas Sv. Mise.
26. decembrī plkst. 12.00 – sausā vīna un sulu svētīšana sv. ap. Jāņa evaņģēlista godam.

Raipoles Sv. Jāņa Kristītāja katoļu draudzē

Darbdienās sv. Mises nenotiek.
24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 18.30 – Vigīlijas Sv. Mise.
25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 14.00 – Svētku Sv. Mise.

Rundēnu sv. Krusta pagodināšanas katoļu draudzē

25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 10.00 – Svētku Sv. Mise. 

Briģu Svētās Trīsvienības katoļu draudzē

25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 14.00 – Svētku Sv. Mise.

Lauderu draudzē

26. decembrī plkst. 14.00. – Sv. Mise.

Istras Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas katoļu draudzē

25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 12.00 – Sv. Mise.

Pildas (Ņukšu) Svēto Pētera un Pāvila katoļu draudzē

24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 18.00 – Sv. Mise.
25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 10.00 Svētku – Sv. Mise.

Istalsnas Svētā Staņislava draudzē

24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 16.00 – dievkalpojums.

Brodaižu Kunga Jēzus Apskaidrošanās draudzē

25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 8.00 – dievkalpojums.

Eversmuižas sv. Andreja katoļu draudzē

24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 20.00 – Ziemassvētku vigīlija.
25. decembrī plkst. 11.00 – Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki, Svētā Mise.

Pušmucovas Vissvētākās Jaunavas Marijas Pasludināšanas katoļu draudzē

24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 17.00 – Ziemassvētku vigīlija.
25. decembrī plkst. 14.00 – Mūsu Kunga Jēzus Kristus dzimšanas svētki, Svētā Mise.

Aizpūres Vissvētākās Jaunavas Marijas Ticīgo Palīdzības draudzē

24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 12.00 – Ziemassvētku vigīlija.

Sarkaņu Bezvainīgās Jaunavas Marijas Ieņemšanas katoļu draudzē

25. decembrī (Kristus piedzimšanas svētki) plkst. 12.00 – Sv. Mise.

Stiglovas Sv. Krusta Pagodināšanas draudzē

24. decembrī (Kristus piedzimšanas svētku priekšvakars) plkst. 15.00 – Sv. Mise.

Bērzgales baznīcā

24. decembrī plkst. 19.00 – Sv. Mise. 
25. decembrī plkst. 10.00 – Sv. Mise.
26. decembrī plkst. 10.00 – Sv. Mise.

Ludzas luterāņu draudzē

25. decembrī plkst. 13.00 – dievkalpojums.

Kārsavas luterāņu draudzē

25. decembrī plkst. 15.00 – dievkalpojums, pēc dievkalpojuma – eglīte, kopīgs mielasts.

Informācijas avots: Laikraksts “Ludzas Zeme”

Foto: Ligita Karvele