Izglītība
Zināma 2021. gada Nacionālās Skaļās lasīšanas čempione Ludzas reģionā

Ceturto gadu pēc kārtas Latvijā norit Nacionālās Skaļās lasīšanas konkurss 5. klašu skolēniem. Konkurss tiek organizēts trīs kārtās – vietējais (skolās vai bibliotēkās), reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Šogad, 10.septembrī, Ludzas bibliotēka aicināja talantīgos lasītājus – Justīni Oščenkovu (Ludzas pilsētas vidusskola), Danu Puzāni, Darinu Moļanovu, Juliannu Terehovu (Ludzas 2. vidusskola), Evitu Ozolnieci, Patrīciju Melbārdi (Ciblas vidusskola), Anniju Esteri Sleseri (Kārsavas vidusskola) un Loretu Kivli (Salnavas pamatskola) uz reģionālo finālu Ludzā, kurš tika organizēts  jaunatklātajā “Āra bibliotēkā”. Bērni bija gatavojušies nopietni un bija apņēmības pilni parādīt labāko savu sniegumu, tāpēc žūrijai vērtēšana bija sarežģīta.

Šoreiz REĢIONA ČEMPIONA TITULU ieguva – ANNIJA ESTERE SLESERE, Kārsavas vidusskolas skolniece (skolotāja Ilona Cibuļska). Viņa lasīja fragmentu no Paula Van Lona grāmatas “Šausmu autobuss”.

1. vietu ieguva Darina Moļanova, Ludzas 2. vidusskolas skolniece, 2. vietu – Dana Puzāne, Ludzas 2.vidusskolas skolniece, 3.vietu – Julianna Terehova, Ludzas 2.vidusskolas skolniece, paldies skolotājām Intai Trukšānei, Andžēlai Rutkovskai, Svetlanai Andruškevičai.

Mūsu skaļās lasīšanas čempione Annija Estere Slesere un viņas atbalstītāji 25. septembrī dosies uz Rīgu, Nacionālo bibliotēku, lai piedalītos Lielajā Nacionālajā Skaļās lasīšanas finālā!

Lai veicas mūsu čempionei!

Tekstu sagatavoja

Elita Zirne, Ludzas pilsētas galvenās bibiotēkas metodiķe

Foto: Jana Dukaļska