Izglītība
Zinību dienas norises Ludzas novada izglītības iestādēs

Vēl augusta pēdējā diena

Vēl zvaigznes un āboli krīt.

Sirds vasarai ardievas pamāj –

Uz skolu man jādodas rīt.

                                    M. Svīķe

Zinību diena – 1. septembris, ir nozīmīgi svētki skolēniem, studentiem, skolotājiem, bērnu vecākiem. Īpaši šie svētki ir 173 Ludzas novada skolu pirmklasniekiem, kas vēl tikai uzsāk mācības skolā – pirmklasniekiem tas ir īpašs, svinīgs, satraucošs un priecīgs brīdis, kurā ne vien tiek satikta/s pirmā/-ais klases audzinātāja/-s, klasesbiedri un skolasbiedri, bet arī simboliskā nozīmē, tās ir bezrūpīgo bērnu dienu beigas un skolas gaitu sākums, kas ar gadiem, arvien augstāk un augstāk vedīs zinību kalnā.

Šogad, ar daudzveidīgu izglītības programmu piedāvājumu, pirmajā septembrī Ludzas novadā vērsies 5 vidusskolu, 6 pamatskolu, 10 pirmsskolas izglītības iestāžu, 5 profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, 2 interešu izglītības iestāžu, kā arī 3 profesionālo izglītības iestāžu durvis.

Šis būs sarežģīts mācību gads, jo izglītības iestādēm, īstenojot savu galveno uzdevumu – kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu, vienlaikus būs jādomā arī par epidemioloģiskajām drošības prasībām Covid-19 ierobežošanā. Novada izglītības iestādes ir gatavas jauniem izaicinājumiem. Aicinām arī skolēnu vecākus būt atsaucīgiem un līdzatbildīgiem, rūpējoties par bērnu izglītību un drošību.

Katra izglītības iestāde, atbilstoši savai specifikai, ir izstrādājusi kārtību, kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības. Zinību dienas norisi skolas plāno organizēt ārpus telpām, laukumos pie skolām, lietus gadījumā, iekštelpās.

Zinību dienas norišu grafiks:

  • Ludzas pilsētas vidusskola – plkst. 9.00
  • Ludzas 2. vidusskola – plkst. 9.00
  • Ciblas vidusskola – plkst. 9.00
  • Kārsavas vidusskola – plkst. 9.00, plkst. 10.00, plkst. 11.00
  • Zilupes vidusskola – plkst. 9.00Pildas pamatskola – plkst. 9.00
  • Ludzas Mūzikas pamatskola – plkst. 10.00Pušmucovas pamatskola – plkst. 9.00
  • Mežvidu pamatskola – plkst. 9.00Mērdzenes pamatskola –  plkst. 9.30
  • Salnavas pamatskola – plkst. 9.00Kārsavas Mūzikas un mākslas skola – plkst. 14.00
  • Zilupes Mūzikas un mākslas skola – plkst. 14.00

 Plašāka informācija par Zinību dienas norisēm pieejama skolu tīmekļa vietnēs, vai lūgums vērsties pie attiecīgās skolas Administrācijas. 

Lai mums visiem – skolēniem, vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem – veiksmīgs jaunais mācību gads, saulainas debesis, domas un izjūtas šajā mācību gadā!

Informāciju sagatavoja:

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece Inese Romanova

Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska