Atrašanās vieta

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Darbinieki

Līga Mežule

Nodaļas vadītājs
liga.mezule [at] ludzasnovads.lv

Aleksejs Enikovs

Galvenā grāmatveža vietnieks
aleksejs.enikovs [at] ludzasnovads.lv

Inta Piraga

Vecākais grāmatvedis
inta.piraga [at] ludzasnovads.lv

Jana Bondarenko

Vecākais grāmatvedis
jana.bondarenko [at] ludzasnovads.lv

Elvīra Nagle

Vecākais grāmatvedis
elvira.nagle [at] ludzasnovads.lv

Ināra Mučička

Vecākais grāmatvedis
inara.mucicka [at] ludzasnovads.lv

Ksenija Korabeļnikova

Vecākais grāmatvedis
ksenija.korabelnikova [at] ludzasnovads.lv

Lilita Greitāne

Vecākais grāmatvedis
lilita.greitane [at] ludzasnovads.lv

Anastasija Ņukša

Galvenais ekonomists
anastasija.nuksa [at] ludzasnovads.lv

Mareks Bulis

Finanšu ekonomists
mareks.bulis [at] ludzasnovads.lv

Solvita Vasiļevska

Nodokļu administrators
solvita.vasilevska [at] ludzasnovads.lv

Zinaīda Pavlova

Budžeta ekonomists
zinaida.pavlova [at] ludzasnovads.lv

Vija Laizāne

Nodokļu ekonomists
vija.laizane [at] ludzasnovads.lv

Mārīte Poikāne

Nodokļu administrators
marite.poikane [at] ludzasnovads.lv

Valentīna Cirska

Nodokļu administrators
valentina.cirska [at] ludzasnovads.lv

Ludmila Grebeža

Grāmatvedis
ludmila.grebeza [at] ludzasnovads.lv

Ruta Polnija

Grāmatvedis
ruta.polnija [at] ludzasnovads.lv

Ņina Filipova

Grāmatvedis
nina.filipova [at] ludzasnovads.lv

Gunta Silicka

Grāmatvedis
gunta.silicka [at] ludzasnovads.lv

Biruta Filipova

Grāmatvedis
biruta.filipova [at] ludzasnovads.lv

Inese Zvariča

Grāmatvedis
inese.zvarica [at] ludzasnovads.lv

Irēna Uzuleņa

Grāmatvedis
irena.uzulena [at] ludzasnovads.lv

Vilhelmīne Anspoka

Grāmatvedis
vilhelmine.anspoka [at] ludzasnovads.lv

Vija Barkāne

Grāmatvedis
vija.barkane [at] ludzasnovads.lv

Ingrīda Zambare

Grāmatvedis
ingrida.zambare [at] ludzasnovads.lv

Lidija Bule-Mutule

Grāmatvedis
lidija.bule-mutule [at] ludzasnovads.lv

Ināra Pedāne

Grāmatvedis
inara.pedane [at] ludzasnovads.lv

Inta Kivliša

Grāmatvedis
inta.kivlisa [at] ludzasnovads.lv

Antonija Barkane

Grāmatvedis
antonija.barkane [at] ludzasnovads.lv

Ilona Lustika

Galvenais grāmatvedis
ilona.lustika [at] ludzasnovads.lv
Ilgstošā prombūtnē

Elvita Vecināne

Grāmatvedis
elvita.vecinane [at] ludzasnovads.lv
Ilgstošā prombūtnē