Dokumenta izdošanas datums 09.09.2021.
Veronika Kiule, dzimšanas datums 19.03.1921.
Kataloga tips
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvie akti
Dokumenta glabāšanas laiks
10 gadi

Ludzas novada pašvaldība dara zināmu, ka šis dokuments izdots saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu. Ar minēto dokumentu var iepazīties Mērdzenes pagasta pārvaldē, “Mežniecība”, Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads. Tālrunis informācijai +371 20221777.